fbpx
263

Vastaukseni Helsingin Uutisten vaalikoneeseen

Helsingin Uutisten vaalikoneessa vastataan ”eri mieltä – samaa mieltä” asteikon avulla. Vastaus annetaan klikkaamalla hiirellä mielestään oikeaa kohtaa asteikolla 1 – 10. Vaalikone avataan lokakuun alussa. Vastasin vaalikoneen kysymyksiin seuraavasti.

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän

Eri mieltä 3/10

Päivähoitomaksut ovat suurinpiirtein kohdallaan, nykyisellä palveluntasolla ja toimintavalla korottamiselle ei ole tarvetta. Pieni- ja keskituloisille lapsiperheille päivähoitomaksut ovat helposti kuitenkin merkittävä menoerä.

Järjestelmä mahdollistaa työssäkäynnin vanhemmille ja se on kannatettava asia. Lisäksi on huomioitava, että työajat eivät nykyään ole aina kahdeksasta neljään, joten on tärkeää että kunta ylläpitää myös ympärivuorokautisia- ja iltahoitopäiväkoteja.

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla

Eri mieltä 2/10

Vanhusten hoito on Helsingissä pidettävä hyvällä tasolla, vanhuksista on pidettävä huolta. Veronkorotuksiin en näe kuitenkaan tarvetta.

En myöskään kannata vanhusväestön sidottuja minimihoitajamääriä, vaan hoidossa on panostettava laatuun. Laitoskohtainen tarve ja vanhusten toimintakyky pitäisi ottaa huomioon. Eri paikoissa myös hoitajien liikuteltavuus ja mahdollisuus yhteiskäyttöön vaihtelevat.

Lisäksi on huomioitava, että on muitakin erittäin tärkeitä kohteita yhteiskunnan rahalle, esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisevät palvelut.

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.

Eri mieltä 3/10

Pakot eivät yleensä tuota parasta tulosta. Ennemmin panostettava kokonaisuuteen, tarvitaan ammatillista koulutusta, työpajatoimintaa, monikielistä toimintaa. Kaikilla aloilla ei myöskään vaadita suomen kielen osaamista, tässä on alakohtaisia eroja.

Kun maahanmuuttaja tuntee olevansa osa yhteiskuntaa, on hän on todennäköisesti opiskelemassa myös kieltämme hyvin motivoituneena.

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni

Melko vahvasti samaa mieltä 9/10

Ei ongelmat häviä piilottelemalla niitä johonkin muualle. Toki yksiköiden sijoittamisessa on syytä ottaa huomioon esimerkiksi koulut ja päiväkodit.

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta

Eri mieltä 2/10

Taustalla on todennäköisesti jo jonkinasteista syrjäytymistä, ei siinä toimeentulon heikentäminen auta. On myös ikävää, että sosiaaliturvajärjestelmässämme muodostuu helposti kannustinloukkuja, eli tilanteita jossa tuilla eläminen on kannattavampaa kuin työn vastaanottaminen. Tähän tulisi saada muutos ja siinä mielessä olisin valmis selvittämään ns. perustulomalleja. Perustulo karsisi myös turhaa byrokratiaa.

6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaista kaupunkien sisällä

Melko vahvasti eri mieltä 1/10

Ilmaisen joukkoliikenteen sijaan tulisi panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. Kehityskohteina varsinkin poikittaisliikenne, tiheämmät vuorovälit ja hyvät vaihtoyhteydet.

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat

Eri mieltä 1/10

Koulutuksesta ei kannata säästää, ei varsinkaan huonoina aikoina. Se ei ole kestävää politiikkaa. Tulee myös välttää liian suurien luokkakokojen muodostumista.

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä

Eri mieltä 3/10

Tietyissä tapauksissa yksityistäminen voi olla ja on järkevää. En kuitenkaan pidä yksityistämistä itseisarvona, yksityistää voidaan mikäli nähdään, että palvelu voidaan tuottaa tehokkaammin ja edullisemmin yrityksen tuottamana. Kuitenkaan laadusta ei tule tinkiä.

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä

Samaa mieltä 8/10

Yksityinen yritys pystyy usein täyttämään hyvän työpaikan merkit, eli puhutaan avoimuudesta, luottamuksesta ja vastavuoroisuuden ilmapiiristä. En siis näe kovinkaan perusteltuna, etteikö kunta-ala pystyisi tähän vaikka irtisanomiskysymykset olisivat ratkaistu samalla tavalla kuin monissa yksityisissä yrityksissä.

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun

Varovaisesti samaa mieltä 6/10

Usein kaupunginhallituksen johtajien viikossa käyttämä työaika luottamustehtävään lähentelee helposti jo osa-aikatyötä. Ja vastuuna on miljardiluokan budjetit ja sadat tuhannet kaupunkilaiset. Tällaisesta työpanoksesta tulisi siis korvasta asianmukaisesti, jotta luottamushenkilö voi sitten vastaavassa suhteessa vähentää muun työn osuutta.

11. Kaupungin on järjestettävä majoitus romanikiertolaisille.

Melko vahvasti eri mieltä 1/10

Romanikerjäläiset ovat monesti ihmiskaupan uhreja, tällaisiin ongelmiin tulisi puuttua EU:n päätöksenteon tasolla. Kiertolaisten kohdalla taas on kyse Suomeen matkailijoina saapuneista ulkomaalaisista. Kaupunki ei ole siis valvollinen järjestämään majoitusta. Poikkeuksena laskettakoon lapset, vammaiset tai hoitoa tarvitsevat vanhukset.

12. Perhe saa valita lapselleen koulun vapaasti mistä tahansa Helsingistä, vaikka se johtaisi koulujen entistä pahempaan eriytymiseen.

Eri mieltä 2/10

Niin hienoa kuin se olisikin valita vapaasti haluamansa koulu lapsellensa, on tässä puututtava koulujen eriytymiseen. Meillä on maailman parasta peruskoulutusta juuri nimenomaan siksi, että oppilaille pyritään tarjoamaan samat oppimismahdollisuudet asuinalueesta ja vanhempien varakkuudesta huolimatta.

13. Lasten kotihoidon kuntalisää tulee reilusti korottaa, jotta alle 3-vuotiaita voi halutessaan hoitaa kotona (nyt tuki iästä riippuen 135-264 e/kk).

Eri mieltä 2/10

Ideana hyvä, tuetaan lasten kanssa kotona olemista hieman myöhemmälle iälle. En kuitenkaan usko kotihoidon kuntalisän korotuksen tässä auttavan yhtään enempää.

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli kolmannekseen kaikista lapsista.

Melko vahvasti eri mieltä 1/10

On puututtava koko asuinalueen sosiaaliseen eriytymiseen. Päiväkotien ja koulujen kiintiöt eivät ratkaise alkuperäisiä ongelmia.

15. Helsinki tarvitsee kansainväliseksi vetonaulakseen Guggenheim-museon.

Eri mieltä 2/10

Tämä asia käsiteltiin jo viime keväänä. Helsingin kansainvälistä vetovoimaa täytyy kyllä kehittää, mutta siihen tulee nyt etsiä ratkaisuja lähempää.

16. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama iso, hyvin palveleva kirjasto, kuin lukuisia pienempiä lähikirjastoja.

Melko vahvasti samaa mieltä 9/10

Mieluummin käyn kirjastossa, jossa on laadukkaat palvelut ja lainattavia tuotteita löytyy laajalti. Tietenkin lähikirjastoja täytyy olla, varsinkin kauempana kantakaupungista. Jossain tapauksissa pieni lähikirjasto voitaisiin myös korvata vaikkapa kirjastobussilla. On hienoa, että suuremmasta keskustakirjastosta voi sitten tilata tuotteen lähikirjastoon ja tilauksen on voitava tehdä myös verkossa.

17. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama laajan palvelun terveysasema kuin useita pieniä terveysasemia.

Samaa mieltä 8/10

Tärkeintä, että terveysasemilla on resurssit ja laitteet kunnossa sekä mahdollisuus tarjota laadukasta palvelua. Näitä suurempia asemia voi siis olla hiukan enemmän, jos niissä pystytään tarjoamaan laajaa palvelutasoa.

18. Uusille asuinalueille tulevaa asuntokantaa pitää suunnitella niin, että aiempaa suurempi osa on kaupungin vuokra-asuntoja.

Samaa mieltä 8/10

Helsingissä asumisen tulee olla nykyistä kohtuuhintaisempaa. Helsinki tarvitsee siis lisää vuokra-asuntoja, myös kaupungin vuokra-asuntoja. Asunnontuotannon suhteen asetetaan vuosittain tavoitteet, niihin tavoitteisiin tulee sitoutua ja päästä.

19. Yksityisautoilua tulee hillitä nostamalla reilusti pysäköintimaksuja ja parkkisakkoja.

Varovaisesti samaa mieltä 6/10

Yksityisautoilua Helsingin kaltaisessa suurkaupungissa tulee hillitä kyllä, mutta siihen löytyy parempia keinoja. Panostetaan joukkoliikenteen kehittämiseen, työmatkapyöräilyn mahdollistamiseen. Lisäksi voitaisin vähentää autopaikkoja asuntorakentamisen yhteydessä.

20. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vanta ja Sipoo on liitettävä yhdeksi kaupungiksi, jotta seutua voidaan kehittää kokonaisuutena.

Melko vahvasti samaa mieltä 9/10

Liitos toisi helpotusta varsinkin kaavoittamiseen, kaupunkirakenteen suunniteluun, liikenteen suunnitteluun sekä palvelujen tuottamiseen.

Mitä mieltä sinä olet?