fbpx
263

Vastaukseni Helsingin Sanomien vaalikoneeseen

Vastasin Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Vaalikoneen kysymyksistä kyllä huomaa, että Helsingin Sanomat seuraa aktiivisesti Helsingin asioita. Tiukkoja kysymyksiä ja hyvä niin. Vastauksiani saa kommentoida ja jos herää kysymyksiä, suosittelen olemaan yhteydessä minuun. Kaikkien vaalikoneiden osalta olen keskustellut vastauksistani ja kommenteistani kampanjatiimiläisteni kanssa kaikkien. Näin olen saanut vastauksiin lisää näkökulmaa ja syvyyttä. Mielestäni ehdokas ei edusta kuitenkaan pelkästään itseään. Meillä on hyvä tiimi rakentamassa kunnallisvaalikampanjaani.

1. Kuntaliitoskeskustelu on käynyt tämän hallituskauden aikana kuumana. Mikä olisi helsinkiläisen kannalta paras vaihtoehto?

X Liitos Espoon, Kauniaisen, Sipoon ja Vantaan kanssa
Liitos Espoon, Kauniaisen, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kanssa
Liitos Vantaan kanssa
Ei mikään.
Helsingin pitää säilyä itsenäisenä.

Suuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Muodostetaan liitos selkeimmän metropolialueen kaupunkien kanssa. Liitos toisi helpotusta varsinkin kaavoittamiseen ja liikenteen suunnitteluun sekä palvelujen tuottamiseen. Nykyisen tehdään jo niin monia asioita epädemokraattisten kuntayhtymien kautta, että olisi järkevää siirtää päätöksentekoa yhden hallinnon alaisuuteen. Tällöin asioista päättäisivät vaaleilla valitut henkilöt, kuntayhtymiin päättäjät eivät ole kuntalaisten vaaleilla valitsemia.

2. Mitä mieltä olet väittämästä: Helsingissä pitäisi ottaa käyttöön niin sanottu pormestarimalli, jossa kaupungin johtajisto koostuisi valtuustokaudeksi valituista poliitikoista.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
X Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Pieni painoarvo

JOONA HAAVISTO:
En näe kovinkaan perusteltuna, että kaupungin johtavista poliitikoista tehdään ihan ammattipoliitiikkoja. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja ovat lähtökohtaisesti useamman valtuustokauden tehtäviä ja siksi luovat pitkäjänteisyyttä kaupungin päätöksentekoon.Sen sijaan kaupunginhallituksen johtaville luottamushenkilöille voitaisiin harkita kohtuullista korvausta luottamustoimeen käytetystä ajasta. Usein kaupunginhallituksen johtajien viikossa käyttämä työaika luottamustehtävään lähentelee helposti jo osa-aikatyötä. Ja vastuuna on miljardiluokan budjetit ja sadat tuhannet kaupunkilaiset.

3. Helsinki nosti vuodeksi 2011 kuntaveronsa 18,5 prosenttiin. Kaupungin taloustilanne oli kuitenkin viime vuonna odotettua parempi ja tulos 280 miljoonaa ylijäämäinen. Mitä kaupungin pitäisi ensisijaisesti tehdä? Valitse yksi vaihtoehto.

Laskea kuntavero takaisin 17,5 prosenttiin.
X Hillitä velanottoaan ja varautua tuleviin vuosiin.
Käyttää ylijäämä koulujen peruskorjausten kaltaisiin investointeihin.
Veroprosenttia pitää korottaa vielä enemmän, että tulevaisuudessa mahdollisesti häämöttäviin talousongelmiin voidaan varautua.

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Maailmantalouden osalta on monta tulenarkaa tilannetta päällä, kannattavaa on siis tehdä kestävää talouspolitiikkaa. Veroprosentin korottamisessa piilee riskejä työllisyyteen nähden. Koulujen peruskorjausten kaltaisia investointeja tottakai täytyy tehdä sikäli kun niiden aika tulee ja nähdään tarpeelliseksi.

4. Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?

Metropolialuetta ei tarvita.
X Valta maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä on siirrettävä metropolille. Sille on annettava verotusoikeus.
Metropolialueesta on tehtävä löyhä yhteistyöelin, joka sopii asiat sopimuksilla.

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:
Olisi selkeämpää, jos päätökset tehdään selkeästi metropolihallinnossa, johon kaikki uudenmaan kunnat osallistuvat. Ei siis satunnaisissa epädemokraattisissa kuntayhtymissä, jossa päättäjiä ei valita vaaleilla. Ja jos metropolialueen hallintoon lähdetään, tehdään se kunnolla ja annetaan sille ihan oikeasti valtaa, eikä pidetä sitä vain löyhänä yhteistyöelimenä. Näen myös hyvänä, että uudenmaan kuntien epätervettä kilpailua asukkaista yritetään tällä tavalla kitkeä ja saadaan korostettua alueen pohtimista kokonaisuutena.

5. Kaupunginhallitus päätti toukokuussa kaataa Helsinkiin kaavaillun Guggenheimin taidemuseon. Mitä tyhjäksi jääneelle Katajanokan tontille pitäisi mielestäsi tehdä?

Tontille pitäisi rakentaa Guggenheimin taidemuseo.Tontille pitäisi rakentaa Helsingin uusi taidemuseo.
X Tontti pitäisi valjastaa kansalaisten urheilulliseksi oleskelutilaksi, jossa olisi esimerkiksi pingispöytiä ja koripallokoreja.
Tontti pitäisi jättää tyhjäksi ainakin toistaiseksi.

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Annetuista vaihtoehdoista valitsen sen, joka tarjoaisi selkeästi kansalaisille oleskelutilaa. Kansalaisten yleistä oleskelutilaa tarvittaisiin mielestäni Helsinkiin enemmän. Tämä Guggenheim asia käsiteltiin jo viime keväänä. Helsingin kansainvälistä vetovoimaa täytyy kyllä kehittää, mutta siihen tulee nyt etsiä ratkaisuja olemassa olevien taidemuseoiden ja kulttuurikohteiden kautta.

6. Terveyskeskusmaksun poistaminen aiheuttaisi Helsingille noin 4 miljoonan vuosittaiset lisäkustannukset. Mitä mieltä olet väittämästä: terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa.

Täysin samaa mieltä
X Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Yleensä kannattaisin pientä maksua palveluista, jotta kaupunkilaiset ymmärtäisivät, että terveyskeskuspalvelun järjestäminenkin maksaa ja näin sille tulisi annettua tiettyä arvostusta. Saattaa kuitenkin käydä helposti niin, että pienituloisille maksut ovat liian suuri kynnys mennä sairastapauksen sattuessa hoitoon ajoissa. Ajoissa hoitoon meneminen tarkoittaa monesti vielä kohtuukustannuksilla hoitamista, myöhäisemmässä vaiheessa hoitaminen voi olla jo huomattavasti hintavampaa ja vaikeampaa. Mielestäni tätä pitäisi kuitenkin pohtia koko valtion tasolla, voi olla jokseenkin epäreilua poistaa terveysmaksut vain yhdessä kunnassa. Lisäksi terveyskeskusmaksujen periminen aiheuttaa kuitenkin myös kustannuksia ja vie resursseja. Ja maksujen perinnässä on ollut viime aikoina ongelmia. Maksuista saadut varat voivat siis jäädä vähäisiksi eivätkä sinäänsä tuo hyötyä julkiseen terveydenhuoltoon.

7. Hintasäännellyn Hitas-asuntojärjestelmän tarkoitus on tarjota kohtuuhintaisia omistusasuntoja ja myös valvoa, että asunnot pysyvät kohtuuhintaisina. Mitä mieltä olet väittämästä: Hitas-järjestelmä pitäisi purkaa.

X Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Hitas-järjestelmässä on esiintynyt monia ongelmia. En myöskään ymmärrä miksi omistusasumista pitäisi tukea yhteiskunnan puolelta näin. Tärkeämpää olisi painottaa kohtuuhintaista vuokra-asumista. Yleisesti asuntojen hintaa edes hieman järkeistettyä saataisiin rakentamalla huomattavasti enemmän asuntoja tiheämpään tahtiin.

8. Helsinkiin kaavaillaan runsaasti korkeita rakennuksia eli niin sanottuja tornitaloja. Torneja on suunnitteilla esimerkiksi Kalasatamaan, Pasilaan ja Jätkäsaareen. Minne torneja voisi mielestäsi rakentaa?

Kantakaupungin ulkopuolelle rakennettaville alueille, kuten Pasilaan ja Kalasatamaan.
X Periaatteessa minne vain eli myös nykyisen kantakaupungin läheisyyteen.
Ei minnekään.

Suuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Mielestäni ei ole tarvetta luoda ehdottomia sääntöjä. Jokainen tornitalo tai korkeampi alue voidaan käsitellä tapauskohtaisesti. Tornitalolla saadaan enemmän asuntoja pienemmälle alueelle, Helsingissä on pulaa hyvistä tonteista ja asunnoista. Mielestäni Helsinkiin tulee rakentaa enemmän kaupunkia.

9. Helsingin Energian tavoitteena on leikata päästöjään viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asennoitumistasi tavoitteeseen?

Päästöjä on vähennettävä, vaikka se nostaisi Helsingin Energian tuottaman sähkön hintaa reilustikin.
X Tavoite on sinänsä hyvä, mutta päästötalkoot eivät saa näkyä liikaa energian hinnassa.
Tavoite on liian kova, tavoitteen toteuttaminen nostaisi sähkön ja energian hintaa liikaa ja vaikeuttaisi Helsingin Energian kilpailukykyä.

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Päästöjä on vähennättävä, ympäristöstä huolehtiminen on nähtävä pitkällä tähtäimellä kannattavaksi. Energian hinta täytyy kuitenkin pyrkiä pitämään aisoissa.

10. Kannatatko ruuhkamaksua Helsinkiin?

Kyllä
X Ei

Keskisuuri painoarvo
JOONA HAAVISTO:

Yksityisautoilua tulee Helsingin kaltaisessa suurkaupungissa hillitä. Mielestäni tähän parhaita keinoja tähän löytyy joukkoliikenteen ja työmatkapyöräilyn kehittämisen suunnalta. Joukkoliikenteeseen tarvitaan enemmän poikittaisliikennettä, tiheämmät vuorovälit ja sujuvammat vaihdot. Ruuhkamaksut voisivat heikentää yrittäjien ja yrityksien kilpailukykyä, saattaisivat ajaa yrityksiä pois kaupungista. Pelkään myös pahoin, että ruuhkamaksut investointina eivät maksaisi koskaan itseään takaisin, sillä järjestelmän alkukustannukset ovat valtaisat.

11. Kaupunginvaltuusto lyttäsi kesäkuussa Vallilanlaakson joukkoliikennekadun. Mitä pitkään valmistellulle hankkeelle pitäisi mielestäsi tulevalla valtuustokaudella tehdä?

X Hankkeen valmistelu pitää käynnistää uudelleen niin, että alueelle voidaan rakentaa ensin bussiliikenteen ja myöhemmin myös raideliikenteen mahdollistava joukkoliikennekatu.
Hankkeen valmistelu pitää käynnistää uudelleen niin, että alueen vanhaan ratapohjaan luodaan maisemoitu ratikkareitti.
Ei mitään.
Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Vallilan joukkoliikennekatu on joukkoliikenteen kannalta varsin tärkeä hanke. Sillä voidaan säästää matkustajien aikaa huimalla määrällä. Hankkeen valmistelu tulisi käynnistää uudelleen ja tällä kertaa tulisi selvittää myös vaihtoehtoisia malleja sekä tarkastella koko lähialueen liikenneratkaisuja.

12.Mitä mieltä olet väittämästä: Hämeentielle pitäisi rakentaa polkupyöräväylä, vaikka tila otettaisiin pois autoilijoilta.

X Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Suuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Helsingin kannattaisi panostaa vielä enemmän joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn. Tässä Hämeentien tapauksessa pääreitti saadaan helposti siirrettyä Hermannin ja Sörnäisten rantateille. Jo nyt koukkaus Hämeentien kautta on hieman järjetön.

13. Joillain Helsingin alueilla lähikoulu kelpaa vain alle puolelle perheistä. Mitä mieltä olet väittämästä: vanhempien oikeutta valita lasten koulu pitäisi rajoittaa?

Täysin samaa mieltä
X Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Suuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Kaikille lapsille parasta olisi käydä lähikouluaan. Meillä Suomessa on maailman parasta peruskoulutusta juuri nimenomaan siksi, että oppilaille pyritään tarjoamaan samat oppimismahdollisuudet asuinalueesta ja vanhempien varakkuudesta huolimatta. Niin hienoa kuin se olisikin valita lapsellensa vapaasti haluamansa koulu, on tässä puututtava koulujen eriytymiseen.

14. Helsingin väestöstä noin 10 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Mitä mieltä olet väittämästä: Helsinki on onnistunut maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Täysin samaa mieltä
X Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Tottakai poikkeuksia löytyy, mutta Helsinki on pääosin onnistunut maahanmuuttajien kotouttamisessa. Täytyy myös muistaa, että maahanmuuttajat eivät ole mikään yhtenäinen erityisryhmä vaan ihan tavallisia ihmisiä monista eri kansalaisuuksista. Koulutusta ja työllistämistoimenpiteitä löytyy kyllä. Työ on parasta kotouttamista. Monesti kielitaidon puute on suurimpia ongelmia, joten kielen opettamiseen tulisi painottaa vielä enemmän.Lisäksi tarvitaan vielä enemmän yleistä keskustelua ja pientä asennemuutosta, jotta luodaan positiivista kuvaa maahanmuuttajataustaisen työllistämiseen. Työnantajat rohkenisivat palkkaamaan työntekijän riippumatta hänen kotimaastaan. Kaikilla aloilla ei tarvitse myöskään välttämättä suomen kieltä, vaan englannin kielellä varmasti pärjäisi oikein hyvin. Olisi hyvä tuoda esille niitä tilanteita, joissa maahanmuuttajataustaisen ihmisen työllistäminen on onnistunut.

15. Pitäisikö maahanmuuttajalasten osuudelle koululuokasta olla kiintiöt?

Kyllä
X Ei

Suuri keskiarvo
JOONA HAAVISTO:

Harvemmin kannatan kiintiöitä, en siis tässäkään kysymyksessä. Täytyy pyrkiä estämään koko asuinalueen sosiaalista eriytymistä. Päiväkotien ja koulujen kiintiöt eivät ratkaise alkuperäisiä ongelmia.

16. Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin samaa mieltä
X Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Tietyissä tapauksissa yksityistäminen tai ulkoistaminen voi olla järkevää. En kuitenkaan pidä näitä itseisarvona, yksityistää voidaan mikäli nähdään, että palvelu voidaan tuottaa tehokkaammin ja edullisemmin yrityksen tuottamana. Kuitenkaan laadusta ei tule tinkiä.

17. Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
X Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Kansalaisoikeudet on melko hyvin turvattu nykyisellä palvelun tasolla. Meillä on mitä parhainta peruskoulutusta ja terveyspalvelut kattavia. Tehostamalla toimia ja vähentämällä turhaa byrokratiaa, pystytään varmasti löytämään säästöjä. Voi olla, että joissain kohteista täytyy leikata, vältetään kuitenkin leikkaamista kouluista ja lasten päivähoidosta. Lisäksi syrjäytyminen on noussut vakavaksi ilmiöksi, tähän näkisin syytä puuttua. Painotetaan ennaltaehkäiseviä keinoja ja palveluja, lisäksi jokainen voi pitää huolen että lähellä olevat ihmiset voivat hyvin.

18. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
X Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Tottakai ahkeruudesta ja lahjakkuudesta on hyvä palkita, tämä ei kuitenkaan liity mielestäni niin vahvasti suuren tuloerojen syntymiseen. Esimerkiksi syrjäytyminen, työttömyys ja pätkätyökehitys sekä aliarvostetut työt kasvattavat tuloeroja. Suuria tuloeroja tulee mielestäni välttää, näin pidetään yhteiskunta eheämpänä.

19. Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
X Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Nykyisen kaltaiset palvelut voidaan toteuttaa monissa tilanteissa suorittaa nykyaikaisemmin, tehokkaammin ja vähemmällä työpanoksella. Sosiaalietuuksien kohdalla tärkeää on kiinnittää huomioita siihen miksi ihminen joutuu turvautumaan näihin turvaverkkoihin ja voisiko tilanteeseen löytyä jotain ennaltaehkäiseviä keinoja.

20. Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.

Täysin samaa mieltä
X Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Pieni painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Helsingin päätöksenteossa tulee vaalia kaikinpuolin hyväksi todettuja arvoja ja käytäntöjä. Esimerkiksi tietoa päätöksentekoon ja päätettävän asian taustoihin liittyen tulee olla avoimesti saatavilla ja asioihin on pystyttävä vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Lisäksi arvostan rehellisyyttä ja luottamusta päätöksenteossa todella paljon. En kuitenkaan osaa sanoa ovatko nämä mainitsemani ajatukset jotenkin enemmän tai vähemmän perinteisiä suomalaisia arvoja päätöksenteossa. Mitähän mahtavat olla nämä päätöksenteon perinteiset suomalaiset arvot?

21. Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Pitäisikö homo- ja lesboparien saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon?

X Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Suuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Homo- ja lesbopareilla tulisi olla samat oikeudet kuin heteropareilla. Kannatan myös tasa-arvoista avioliittolakia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin samaa mieltä
X Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Helsingissä on kaksi vastaanottokeskusta turvapaikanhakijoille, jos koetaan etteivät nämä riitä ja valtion suunnalta valtio tosiaan tällaista keskusta tarjoaa, niin kyllähän se tarjous sitten hyväksytään. Miksipä ei?

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

X Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Suuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Opettajia ei tässä tietenkään rohkaista väkivaltaan, mutta tärkeää olisi löytää keinoja millä opettaja voi kehittää ryhmää ja kohdata vaikeita tilanteita sekä saavuttamaan itselleen auktoriteetin.

24. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
X Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:

Pitkällä aikavälillä talouskasvu kärsii, jos ei pidetä huolta resursseista ja tuotantovälineistä. Pysyviä työpaikkoja syntyy kun ympäristöstä huolehditaan ja panostetaan kestävämpään tuotantotapaan.

25. Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

X Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Keskisuuri painoarvo

JOONA HAAVISTO:
Kaikki suuret hankkeet vaativat ympäristövaikutusten arviointia. On mielestäni järkevää edellyttää vastuullisessa päätöksenteossa myös ympäristöstä huolehtimista. Eikä kyse ole pelkästään viihtyisän kaupunkisuunnittelun seikoista, vaan samalla varmistetaan, että myös monet kaupunkilaisten terveyteen vaikuttavat asiat huomioidaan.

Mitä mieltä sinä olet?