fbpx
263

Vastaukseni YLEn vaalikoneeseen

Nyt taitaa olla kaikkiin yleisimpiin vaaliikoneisiin vastattuna. Vai onko? Tässä alla vastaukseni Yleisradion vaalikoneeseen.

Terveys vauvasta vaariin

1. Julkisen terveydenhuollon tulisi olla maksutonta.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Yleensä kannattaisin pientä maksua palveluista, jotta kaupunkilaiset ymmärtäisivät, että terveyskeskuspalvelun järjestäminenkin maksaa ja näin sille tulisi annettua tiettyä arvostusta. Saattaa kuitenkin käydä helposti niin, että pienituloisille maksut ovat liian suuri kynnys mennä sairastapauksen sattuessa hoitoon ajoissa. Ajoissa hoitoon meneminen tarkoittaa monesti vielä kohtuukustannuksilla hoitamista, myöhäisemmässä vaiheessa hoitaminen voi olla jo huomattavasti hintavampaa ja vaikeampaa.

Mielestäni tätä pitäisi kuitenkin pohtia koko valtion tasolla, voi olla jokseenkin epäreilua poistaa terveysmaksut vain yhdessä kunnassa.

Lisäksi terveyskeskusmaksujen periminen aiheuttaa kuitenkin myös kustannuksia ja vie resursseja. Ja maksujen perinnässä on ollut viime aikoina ongelmia. Maksuista saadut varat voivat siis jäädä vähäisiksi eivätkä sinäänsä tuo hyötyä julkiseen terveydenhuoltoon.

2. Vanhuksilla on oltava lasten päivähoitoon rinnastettava ehdoton oikeus hoitopaikkaan.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Hoitopaikkaa tarvitaan vasta siinä vaiheessa kun ei vanhus itse pysty enää elämään kodissaan.

3. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Monesti yksityisissä yrityksissä ollaan valmiita uudistamaan ja kehittämään prosesseja ja rutiineja. Tietyissä tapauksissa yksityistäminen voi siis olla järkevää. En kuitenkaan pidä yksityistämistä itseisarvona, yksityistää voidaan mikäli nähdään, että palvelu voidaan tuottaa tehokkaammin ja järkevämmin yrityksen tuottamana. Kuitenkaan laadusta ei tule tinkiä.

Lisäksi mainittava on, että julkisella puolella toimintatavat ovat hyvin byrokraattisia ja jäykkiä, esimerkiksi julkisella sektorilla työntekijät eivät voi vapaasti vaikuttaa työvuoroihinsa, yksityisellä voivat.

4. Terveyskeskusmaksuja voidaan kunnassani korottaa.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Edellisessä kysymyksessä totesin, että terveyskeskusmaksut voisi poistaa. Eli ei niitä tarvitsisi siis korottaakaan.

5. Jos kotikuntasi saisi suuren rahalahjoituksen peruspalveluiden kehittämiseen, mihin seuraavista raha tulisi ensi sijassa kohdentaa. Valitse kaksi vaihtoehtoa.

sosiaalitoimen palveluihin
lasten päivähoitoon
vanhusten hoitoon
kouluihin
hoitohenkilökunnan palkkoihin
terveyskeskuksiin
erikoissairaanhoitoon

Ehdokkaan kommentti
Vanhusten hoito on pääosin hyvällä tasolla. Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma, siihen on puututtava. Painotetaan ennaltaehkäiseviä keinoja ja palveluja, lisäksi jokainen voi pitää huolen että lähellä olevat ihmiset voivat hyvin. Peruskoululla on keskeinen merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä. Pidetään huoli etteivät luokkien ryhmäkoot kasva liian suuriksi ja että kaikille järjestyy tekemistä.

Välittävä kunta

1. Helsinkiin saapuville romanikerjäläisille ei pitäisi järjestää mitään erityispalveluita.

Täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Romanikerjäläiset ovat monesti ihmiskaupan uhreja, tällaisiin ongelmiin tulisi puuttua EU:n päätöksenteon tasolla. Kaupunki ei ole siis valvollinen järjestämään majoitusta. Poikkeuksena lapset, vammaiset tai hoitoa tarvitsevat vanhukset.

2. Kouluja voidaan lakkauttaa, jos sillä voidaan vähentää kiinteistökuluja.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Helsingissä ei ole suuria paineita lakkauttaa kouluja. Lapsilla tulee olla oikeus lähikouluunsa. Meillä on maailman parasta peruskoulutusta juuri nimenomaan siksi, että oppilaille pyritään tarjoamaan samat oppimismahdollisuudet asuinalueesta ja vanhempien varakkuudesta huolimatta.

3. Ruotsinkielisen kouluverkon uudistus pitäisi valmistella uudelleen.

En osaa sanoa

4. Helsinkiläiskouluihin pitäisi asettaa maahanmuuttajakiintiöt koulujen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
On puututtava koko asuinalueen sosiaaliseen eriytymiseen. Päiväkotien ja koulujen kiintiöt eivät ratkaise alkuperäisiä ongelmia.

5. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita pakolaisia.

Täysin samaa mieltä

6. Jos toinen vanhemmista on kotona, perheen oikeutta saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon tulee rajoittaa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Päivähoitojärjestelmän ensisijainen tehtävä on mahdollistaa työssäkäynti vanhemmille. Toki tulee olla tiettyä joustavuutta vanhempien elämäntilanteiden suhteen, mutta pääosin on lähdettävä siitä, että vanhemmat käyvät töissä.

7. Lasten ja nuorten syrjäytymiseen on kiinnitetty kunnassani aivan liian vähän huomiota.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Syrjäytymiseen tulee kiinnittää huomiota yhä enemmän. Täytyy kiinnittää huomiota ennaltaehkäiseviin toimiin ja palveluihin. Lisäksi jokainen meistä voi pitää huolen että lähellä olevat ihmiset voivat hyvin.

Syrjäytymiseen puuttuminen ennaltaehkäisevästi on huomattavasti kustannuksiltaan alhaisempaa. Meillä ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen nuoreen, opetusministeriön laskelman mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa

8. Sosiaalihuollon tuensaajaksi pääsee nykyisin liian helposti.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Yhteiskunnan turvaverkko on tärkeä osa hyvinvointiamme. Tottakai löytyy niitäkin tapauksia, jotka käyttävät järjestelmää hyväkseen, mutta ei tukibyrokratiaa ainakaan tule hankaloittaa sen vuoksi.

Tuen saamisen byrokratiaa vähentäisi huomattavasti perustulojärjestelmän käyttöönotto. Perustulo karsisi järjestelmän kannsutinloukkuja. Kunhan perustulon periaatteena olisi työhön kannustavuus, sitä tulisi selvittää ja kokeilla.

Toimiva kotiseutu

1. Guggenheim-museohanke pitäisi nostaa uudelleen keskusteluun.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Nykyinen valtuusto on päättänyt olla lähtemättä juttuun. Helsingin kansainvälistä vetovoimaa täytyy kyllä kehittää, mutta tässä on nyt katsottava tulevaisuuteen ja etsittävä ratkaisuja nykyista tarjontaa kehittämällä.

2. Helsingin pitäisi pakkolunastaa maata, jotta asuntorakentamistavoitteissa voitaisiin pysyä.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Mikäli vapaata tonttimaata ei löydy, niin tulee tätä harkita. Ensisijaisesti on kuitenkin pyrittävä neuvottelemaan asiasta. Rakentamattoman alueen veron korotus voisi olla myös yksi keino.

Asuntorakentamisen suurin ongelma on kuitenkin sen päätöksenteon hitaus.

3. Julkisilla paikoilla olevissa roska-astioissa tulee olla kotikunnassani mahdollisuus jätteiden lajitteluun.

Täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Tätä pitää ehdottomasti kokeilla. Jätteiden lajittelu on nykyaikaista ja ekologisesti kestävää.

4. Kotikuntani on laitettava lisää rahaa teiden kunnossapitoon.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Katujen kunnossapito on pääosin hyvällä tolalla. Kuitenkin pari aikaisempaa runsaslumista talvea ovat kyllä osoittaneet, että kannattaisi hieman suurempiin menoeriin varautua.

Se mihin haluaisin varsinaisesti parannusta on pyöräily. Helsingin tulee panostaa enemmän myös polkupyöräväylien rakentamiseen ja pyöräilyn edistämiseen.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan kunnassani joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Myös tulevat sukupolvet ovat oikeutettuja hyvään ympäristöön. Ympäristöstä huolehtiminen on kestävä ratkaisu ja luo pysyvämpiä työpaikkoja. Pitkällä aikavälillä talouskasvu ja työpaikat kärsivät, jos ei kiinnitetä huomiota tuotantovälineiden kulutukseen.

6. Kiinteistöveroa on varaa korottaa kotikunnassani.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Kiinteistöveroa korottaisin mieluummin kuin kunnallisveroa. Helsingissä kiinteistöveron korottamisen varaa on varsinkin rakentamattoman tonttimaan osalta. Yleisesti kiinteistöveron korotus tarkoittaisi, että maa on arvokasta Helsingissä ja tontit tulee käyttää mahdollisimman tiiviisti ja järkevästi.

Minun kaupunkini

1. Pääkaupunkiseudulla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Yksityisautoilua tulee Helsingissä hillitä. Mielestäni tähän parhaita keinoja tähän löytyy joukkoliikenteen ja työmatkapyöräilyn kehittämisen suunnalta. Joukkoliikenteeseen tarvitaan enemmän poikittaisliikennettä, tiheämmät vuorovälit ja sujuvammat vaihdot. Pelkään pahoin, että ruuhkamaksut ajavat yrityksiä pois keskustasta, eivätkä investointina maksaisi koskaan itseään takaisin, sillä järjestelmän alkukustannukset ovat valtaisat.

2. Korkeat tornitalot sopivat Helsinkiin.

Täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Tornitalot eivät kaikkialle sovi, mutta tässä asiassa on syytä olla avoimin mielin. Jokainen tornitalo tai korkeampi alue tulee käsitellä tapauskohtaisesti. Saadaan enemmän asuntoja ja palveluja. Helsingissä on pulaa sekä tonteista että asunnoista. Helsinkiin tulee rakentaa siis enemmän kaupunkia.

3. Kunnassani on valittava kunnanosavaltuustoja, jotta asukkaat saisivat paremmin äänensä kuuluviin.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
En kaipaa yhtään enempää byrokratian välitasoja. Päätöksenteon ja demokratian tulee kyllä olla lähellä asukkaita, mutta nyt kaivataan uusia tapoja ajatella.

Useimmiten kaupunginosan demokratiassa kyse olisi hyvin konkreettisista asioista, esimerkiksi puiston kunnostaminen tai kaupunginosajuhlan järjestäminen. Tämän ratkaisuun ei tarvita kaupunginosavaltuustoa vaan reagoivampaa ja dynaamisempaa kaupungin hallintoa sekä tekemisen demokratiaa. Ei tarvita siis kahvittelukerhoja tai ylhäältä alaspäin järjestettyjä kuulemisia, vaan tarvitaan ruohonjuuritason bottom up -politiikkaa, joka syntyy kansalaisten omasta aloitteesta. Yhteisöllisyyden edistäminen ja osallistaminen ovat se juttu.

4. Joukkoliikenteen lipunhintoja pitää laskea kotikunnassani

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Julkisen liikenteen tulee olla ennen kaikkea sujuvaa ja luotettavaa. Samalla joukkoliikenteen tulee olla mahdollisimman edullista, jotta ihmiset käyttäisivät sitä.

5. Pyöräteitä pitää kunnassani lisätä, vaikka se tapahtuisi autoilijoiden kustannuksella.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Pyörällä liikkuminen on terveellistä ja ekologisesti järkevää. Pyöräily on kätevä tapa liikkua kaupungissa. Pyöräilyn mahdollisuuksien edistäminen on tarpeen tässä kaupungissa. Tarvitaan selkeästi jalankulkuväylästä erotettuja polkupyöräväyliä. Se on samalla myös jalankulun turvallisuutta edistävä asia.

Esimerkiksi työmatkan voi taittaa näppärästi pyörällä. Ja tulee olla myös polkupyörien liityntäpysäköintiä ja kaupunkipyöriä, jotta voi taittaa edes osan työmatkasta pyörällä.

Esimerkiksi Hämeentielle kannattaisi lisätä pyöräväylää ja luonnollisesti se olisi tällöin autoilun väylistä pois. Hämeentieltä yksityisautoilua voisi pyrkiä ohjaamaan Hermannin ja Sörnäisten rantateille.

6. Minkä seuraavista sijoittaisit mieluiten oman kotisi välittömään läheisyyteen? Valitse yksi vaihtoehto.

asunnottomien yömaja
huumeruiskujen vaihtopiste
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus
ongelmanuorten hoitokoti
päihtyneiden katkaisuasema

Ehdokkaan kommentti
Olisin valmis ottamaan naapurustooni minkä tahansa näistä. Kotini läheltä parin kilometrin säteellä löytyy jo ainakin muutamaa näistä. Kaikkien kaupunginosien tulee kantaa vastuunsa heikoimmin pärjäävien huolehtimisesta ja kuntouttamisesta.

Nimbyilyn (Not in my backyard) sijaan tulisi meidän kaikkien olla lähtökohtaisesti Yes in my neighborhood asenteella liikkeellä, ajatellaan kaupunkia kokonaisuutena. Kaupunki on kokonaisuus, ei kaupunginosiensa summa. Yhteiskunnan ongelmia ei tule laittaa piiloon.

 Huomisen kunta

1. Pääkaupunkiseudun tulisi saada yhteinen metropolialuehallinto.

Täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Kyllä, kaupunkien yhteen liittämisen kautta. Kannatan lämpimästi Helsingin, Espoon, Kauniaisten Vantaan yhdistämistä. Tähän voidaan puolestani liittää myös Sipoo.

Yhdistyminen tuottaisi etuja nykyistä järkevämmän ja tehokkaamman kaavoituksen, kaupunkirakenteen suunnitelun, joukkoliikenteen ja palveluiden sijoittelun muodossa. Kaikin puolin kannattava juttu. Nykyisin näitä hoidetaan pääasiassa erilaisten kuntayhtymien kautta, jotka ovat varsin epädemokraattisia.

2. Jos kuntani olisi lähitulevaisuudessa lähdössä kuntaliitokseen, asiasta tulisi järjestää kunnassani neuvoa-antava kansanäänestys.

Jokseenkin samaa mieltä

3. Äänioikeusikäraja pitää laskea kuntavaaleissa 16 vuoteen.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Nykyinen äänestysikäraja on hyvä. Nuoria tulee kyllä saada mukaan päätöksentekoon, mutta siitä voidaan huolehtia muutenkin kuin äänioikeusikärajaa laskemalla.

4. Mitä seuraavista keinoista kunnassasi tulee ensisijaisesti käyttää kunnan menojen ja tulojen tasapainottamiseksi? Valitse kaksi tärkeintä keinoa.

karsittava palveluja
korotettava tai otettava käyttöön uusia palvelumaksuja
korotettava veroja
myytävä kunnan omaisuutta
kehitettävä kunnan yritystoimintaa ja elinkeinoja
otettava lisää velkaa

Ehdokkaan kommentti
Toivoisin, että listassa olisi vaihtoehtona myös kuntien palvelujen tehostaminen. Se on nimittäin vaihtoehto mihin pitäisi ensisijaisesti pyrkiä palvelujen leikkaamisen sijaan.

Rakenteellisilla uudistuksilla voidaan samat palvelut tuottaa edullisemmin ja järkevämmin.

5. Hyvätuloisimpien maksuja kuntapalveluista pitää korottaa.

Jokseenkin eri mieltä

Ehdokkaan kommentti
Tottakai hyvätuloisten on syytä osallistua yhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen hiukan suuremmalla panoksella, mutta tämä on jo aika hyvällä tolalla. Meillä on käytössä progressiivinen verotus ja hyvätuloiset maksavat monista palveluista enemmän. Joissain tapauksissa olisin valmis pohtimaan pientä korotusta.

6. Kansanedustajien ei pidä asettua ehdolle kuntavaaleissa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Mitään sääntöä tähän en kannata, mutta jokaisen kansanedustajien tulisi itse hyvin tarkkaan arvioida tätä oman ajankäyttönsä osalta. Tärkeää, että pystyy osallistumaan kaupungin päätöksentekoon täysillä, muutenkin kuin valtuuston kokouksissa istumalla.

7. Yhdistyvien kuntien työntekijöille säädetty viiden vuoden irtisanomissuoja on liian pitkä.

Täysin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Ei ole perusteltua, että kunnan työntekijöillä olisi niin erilaiset työehdot, kuin yksityisellä puolella. Kuntaliitoksien jälkeen on huolehdittava henkilöstö- ja palvelurakenteen uudistamisesta. Vähennetään päällekkäisyyksiä ja tehostetaan toimia.

8. Kunnan omia työntekijöitä ei pidä valita kunnanhallituksen jäseniksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Ehdokkaan kommentti
Näkisin tässä ristiriitaa, mutta valta on suoraan tai välillisesti äänestäjillä. En näe syytä tähän kieltoja asettaa.

Ihminen

1. Oletetaan, että kuntasi talous olisi kuralla. Teidän on pakko säästää. Nyt vastakkain ovat vanhukset ja lapset. Mitä teet?

Leikkaan lapsilta.
Leikkaan vanhuksilta.
Yritän tasapuolisesti höylätä kummaltakin.
On säästettävä, mutta ehdotan silti lisälainan ottamista.

Ehdokkaan kommentti
Tällaisessa tilanteessa olisi ajateltava tulevaisuutta. Nuorissa on tulevaisuus. Varsinkin nuorten syrjäytymisen estämisessä ja ennaltaehkäisyssä olisi työnsarkaa. Ehkäisemällä nuorten syrjäytymistä säästetään varoja muun muassa vanhusten palveluihin.

2. Oletetaan, että kuntasi historiallinen rakennus olisi päässyt huonoon kuntoon. Rakennusta on vaadittu purettavaksi ja tontin käyttämistä hyödyllisemmin. Toisaalta rakennusta on vaadittu historiallisen merkittävyytensä takia kunnostettavaksi. Mitä teet?

Historia on hetkellistä taloudellista hyötyä arvokkaampi asia. Rakennus on kunnostettava.
Taloudellinen hyöty on arvokkaampaa, kuin historia. Tontti on saatava nykyistä hyödyllisempään käyttöön.
On riski, että päätöksestä tulee liian hätiköity. Ehdotan päätöksen lykkäämistä tulevaisuuteen.
Kuuntelen kuntalaisten mielipiteitä ja teen päätökseni sen perusteella.
Historiallista arvoa ja taloudellista hyötyä ei voi vertailla keskenään. En halua ottaa kantaa puolesta enkä vastaan.

Ehdokkaan kommentti
Hstoriallista perintöä tulee säilyttää, mutta ei sitä tule tehdä kaupunkirakentamisen kustannuksella. Kaupungin tulee pystyä uudistumaan. Helsingissä on huutava asuntopula.

3. Oletetaan, että kunnassasi suunniteltaisiin uutta asuinaluetta, johon halutaan sijoittaa maahanmuuttajia ja sosiaalisen tuen varassa eläviä pienituloisia rinnan hyvätuloisemman väestön kanssa. Tällä tavoin pyritään estämään kuntasi jakautuminen eriarvoistaviin alueisiin. Miten asennoidut?

Näen tällaisen hankkeen suoralta kädeltä vääränä. En voi ymmärtää pyrkimystä monimuotoisesta asuinkulttuurista.
Mietin, voisiko hanke luoda sosiaalisesti ja inhimillisesti jotakin uutta, josta voisimme oppia.
Lähden aktiivisesti hakemaan kompromissia naulaamatta omaa kantaani kiinni.
Koen hankkeen yksinomaan myönteisenä. Olen lähinnä ihmeissäni muiden suvaitsemattomuudesta.

Ehdokkaan kommentti
Helsinkiä on jo pitkään rakennettu pääsääntöisesti tästä lähtökohdasta ja samaa tulee painottaa tulevaisuudessakin. Yksinomaan niin ongelmalähiöiden kuin eliittialueiden muodostumista tulee välttää. Pitää rakentaa monipuolista asumista.

4. Politiikka ja elämä edellyttävät sosiaalisia taitoja. Tämä tarkoittaa kykyä tulla toimeen erilaisissa ryhmissä ja erilaisten ihmisten kesken. Luottamustehtävässä sinulta voidaan edellyttää myös ajatuksia ja perusteltuja kannanottoja usein varsin monimutkaisista asioista. Miten toimit?

Olen mielestäni sosiaalinen, viihdyn suurissa ryhmissä ja nautin keskipisteenä olemisesta. Olen aloitteellinen ja kerron myös avoimesti itsestäni ja ajatuksistani.
Olen sosiaalinen, mutta tiedän olevani parhaimmillani pienemmissä kokoonpanoissa, joissa asioihin voi paneutua syvällisemmin.
Rakastan nopeita päätöksiä, visioita ja suunnittelen mielelläni tulevaisuutta muiden kanssa.
Minulla on syvää näkemystä, haluan visioida ja ajatella hiljaa ennen kuin tulen esiin ajatusteni kanssa.

Ehdokkaan kommentti
Keskipisteenä oleminen hieman särähti, mielelläni olen aktiivinen osa ryhmää. Olisin valinnut myös mielelläni vaihtoehdon ”Rakastan nopeita päätöksiä, visioita ja suunnittelen mielelläni tulevaisuutta muiden kanssa.”

5. Työssä tulee usein eteen tilanteita, joissa joudut ratkaisemaan monimutkaisia asioita. Miten kuvaisit yleistä asennoitumistasi päätöstilanteissa?

Olen jatkuvasti varpaillani, ettei tapahdu virheitä ja vääriä päätöksiä. Tarkistan kaikki dokumentit ja pöytäkirjat erityisen huolellisesti.
Luotan siihen, että muut eivät yritä johtaa minua harhaan.
Ahdistun, jos en hallitse suuria ja pieniä asioita.
Pyrin olemaan moitteeton. Vaadin sitä sekä itseltäni että alaisiltani.
Olen sitä mieltä, ettei elämää voi hallita ja on turha uhrata energiaa kaiken maailman nipottamiseen.

Mitä mieltä sinä olet?