fbpx
263

Ei ole ilmaisia joukkoliikenteen matkoja – laadukkaampaa joukkoliikennettä

Tämä blogiviesti on julkastu myös city.fi:n blogissani osoitteessa: www.city.fi/yhteisot/blogit/jhaavisto/122437/

Näin kunnallisvaalien alla on herännyt taas keskustelua joukkoliikenteen maksuttomuudesta. Olin maanantaina eräässä paneelissa, jossa pääsimme väittelemään asiasta muiden kanssa. Osa ehdokkaista oli ehdottoman jyrkästi maksuttoman joukkoliikenteen puolella, osa puolestaan niistä vastaan. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen kastiin – ja syystä.

Virossa Tallinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa esityksen, joka tekee kaupungin joukkoliikenteestä maksutonta kaupungin asukkaille. Nyt monet ovat nostaneet ilmaan ajatuksen, onnistuisiko sama myös Helsingissä.

Ei toimi. Asiaa tutkittiin Helsingissä jo vuonna 2008, ja näiden tuloksien perusteella voidaan idea todeta suorastaan kannattamattomaksi.

Olen usein kuullut toteamuksen ”Ilmaisia lounaita ei ole”. Voidaan hyvin myös sanoa, ettei ole olemassa ilmaisia joukkoliikenteen matkoja. Jonkun on aina maksettava näistä matkoista aiheutuvista kuluista. Ilmainen joukkoliikenne lisäisi huomattavasti julkisen sektorin nyt jo suuria kuluja. Nykyisellä käyttömäärällään asiakkaille kokonaan ilmainen joukkoliikenne maksaisi kaupungille yli sata miljoonaa euroa. Täytyy myös ottaa huomioon, että tämä niin sanotusti ilmainen joukkoliikenne myös todennäköisesti kasvattaisi käyttäjämääriä, josta kuitenkin jäisi saamatta tärkeät lipputulot. Kaupungin menetettyjen tulojen osuus nousisi yli 150 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaisi raidejokerin hinnalla (8 milj. €/km) noin 25 kilometriä lisäraidetta.

Kasvaneet kustannukset sekä pienentyneet tulot heikentävät pitkällä tähtäimellä huomattavasti julkisen liikenteen laatua. Uutta kalustoa hankittaisiin ja muita tarpeellisia hankkeita toteutettaisiin vähemmän, koska käytettävissä olevat varat olisivat pienemmät. Tällöin vaarana voisi olla mm. raide-jokerin ja toisen jokeri-linjan toteutumatta jättäminen. Lisäksi investointeja tarvitaan lyhentämään vuorovälejä sekä sujuvoittamaan vaihtoja. Myös lisävuorojen tarve kasvaisi käyttäjäkunnan noustessa, mutta tähän ei voitaisi vastata puuttuvien resurssien vuoksi. Näin vuorot ruuhkautuisivat entisestään sekä kasvattaisivat tyyttymättömyyttä joukkoliikennettä kohtaan. Tällä on valitettavasti pahana tapana esiintyä yksityisautoilun määrän kasvamisena.

Mielestäni on myös hyvä, että useimmista palveluista perittäisiin edes jonkinlaista vastiketta. Monesti vastikkeellista palvelua arvostetaan hieman enemmän kuin täysin ilmaista. Tämä hillitsee ilkivaltaa, järjestyshäiriöitä ja muita vastaavia ongelmia. Samalla meillä käyttäjillä säilyy jonkinlainen välitön vastuu kustannuksista, emmekä joutuisi maksumiehiksi ainoastaan välillisesti korottuneen verotuksen kautta.

Henkilökohtaisesti kasvattaisin joukkoliikenteen käyttäjäkuntaa ennemmin parantamalla sen laatua ja panostamalla tarpeellisiin, joukkoliikennettä sekä paremmin palveleviin investoihin. Monipuoliset reittivaihtoehdot, sujuvat vaihdot ja lyhyet vuorovälit sekä lähes täysipäiväinen joukkoliikenne tekisivät mielestäni joukkoliikenteen käytöstä niin mieluisaa, ettei yksityisautoiluun ole tarvetta.

 

Mitä mieltä sinä olet?

Yksi kommentti artikkeliin “Ei ole ilmaisia joukkoliikenteen matkoja – laadukkaampaa joukkoliikennettä