fbpx
263

Meri-Rastila kehittyy

Ehdotus Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavasta herätti ympäristölautakunnan kokouksessa 5.3. varsin paljon keskustelua, ihan aiheesta. Kaavaa on tehty vuosia ja se pohjautuu vuoden 2002 yleiskaavaan. Itse pidin pohjaesitystä pääosin hyvänä.

Lautakunnan jäsenet saivat kaavaan liittyen useita yhteydenottoja, omalta osaltani kiitän kaikista yhteydenotoista. Olen tutustunut myös OurCity:n ja muiden tahojen laatimiin vaihtoehtoisiin suunnitteluihin. Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Matti Niemi totesi kokouksessa suunnitelmien olevan hyviä, mutta ei kaupungin kehittymisen kannalta kovinkaan kannattavia sellaisenaan. OurCityn suunnitelman pohjalta kuulemma työstetään jatkosuunitelmia, mutta niiden tarkoitus ei ollut korvata nyt esillä ollutta suunnitelmaa.

Yhteydenotoissa suurin huoli on ollut monimuotoisen metsän tuhoamisesta. Huoli on varsin aiheellinen. Tärkeää oli kuitenkin myös Meri-Rastilan alueen kehittäminen asuntotuotannollisesta näkökulmasta. Tällainen alue metroaseman lähellä kannattaa hyödyntää. Metsäalueelle kohdistuvat rakentamiset on kaavaluonnoksessa pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä. Alueelta luoteeseen jää vielä paljon hyvää metsäaluetta. Osayleiskaavaehdotus säästää maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan rantametsän sekä säilyttää seudullisen virkistysyhteyden ja muinaisrantamuodostuman.

Asiakohdassa käytiin useita äänestyksiä, mutta pohjaesitykseen ei tehty kovinkaan merkittäviä muutoksia. Kyseessä oli muuten tämän kauden ensimmäinen äänestys. Veikkaan, että tällä meidän lautakunnan kokoonpanolla äänestyskerrat jäävät melko vähäisiksi, sen verran hyvä yhteishenki tuntuu vallitsevan.

Ympäristölautakunta myönsi myös avustuksia Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle, Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskukselle sekä parille muulle taholle. Avustuksia myönnettiin budjettiin varattujen summien mukaisesti, samoja summia kuin aikaisempina vuosina.

Lautakunnan kokouksen esityslistalla käsiteltiin myös Pasilan kaatopaikan ympäristölupaa. Ilmalan ratapihalta tulevien rautapitoisten vesien on tulkittu näkyvän jopa Kumpulanpurossa asti. Itse olen tämän huomannut alueella kävellessäni viime keväänä. Nyt asiaan ollaan puuttumassa, ehkä tällä vesi hieman puhdistuu. Todettava on, että mittauksen mukaan rautapitoisuudet eivät missään vaiheessa ole olleet ihmisen terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai haitallisia, ainakaan siinä määrin, että vesien johtaminen Viikinmäen puhdistamolle terveyssyistä olisi tarpeen.

Mitä mieltä sinä olet?