fbpx
263

Avoimet tietolähteet luovat uutta

”Suomi ei hyödynnä informaatiopotentiaaliaan riittävästi. Tieto on suljettua, rajoitettua ja pirstaleista. Sama pyörä keksitään uudestaan ja uudestaan, virheet toistetaan kerta toistensa jälkeen. Onkin aika tunnistaa tiedon merkitys: Tieto on jalostusasteen ja tuotannon tehokkuuden suurin yksittäinen tekijä. Suomen suhteellinen etu on informaatiointensiivisillä aloilla tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.”

Näin lukee Helsingin Edistyskokoomuksen lausunnossa Kokoomuksen puoluekokouksen 2014 tulevaisuusasiakirjaa varten. Puoluetoimisto keräsi lausuntoja kevään 2013 aikana. Helsingin Edistyskokoomus on avarakatseinen puolueyhdistys, jossa olen mukana hallituksessa. Olin mukana valmistelemassa lausuntoa ja täytyy sanoa, että saimme siitä varsin kattavan. Nyt herättelemme mielellämme lisää keskustelua aiheesta. Lausunnon voi lukea tästä.

Ehdotamme siis puolueen tulevaisuusasiakirjaan avointa informaatiota ja tietoa yhdeksi perustavanlaatuiseksi kulmakiveksi. Todettava on, että puolueemme on jäänyt digitaalisten markkinoiden ja tietoyhteiskunnan korostamisessa jälkeen, nyt on aika asettua eturintamaan. Maaliskuussa 2013 kansanedustajat Lasse Männistö ja Pia Kauma julkaisivat Kokoomuksen eduskuntaryhmälle raportin ”Maailma digitaalisessa murroksessa”. Tämä antoi hyvää pohjaa lausunnollemme.

Jaoimme lausunnon kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäisessä puhutaan koulutuksesta ja sivistyksestä, toisessa kestävästä kasvua ja kolmannessa paremmasta demokratiasta. Avoin informaatio ja tietoyhteiskunta on tärkeässä roolissa kaikissa näissä osa-alueissa.

Sivistystä ja elämäntaitoja

Oppivatko nuoret koulussa niitä taitoja joista he hyötyisivät eniten sekä koululaisina että tietoyhteiskunnan jäseninä? Onko uusien tietolähteiden ja lähdekritiikin opetus riittävällä tolalla?

Teimme myös rohkean ehdotuksen, että tutkimus- ja opetuskäyttöä koskevia tekijänoikeuden käytön rajoitteita lievennetään ja nykyaikaistetaan niin, että erilaista materiaalia, mukaan lukien audiovisuaalinen materiaali, voidaan vaivattomasti käyttää osana opetusta. Tässä on myös hyvä tilaisuus mainostaa Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloitetta, jonka olen itse allekirjoittanut ja kannustan mielelläni muita allekirjoittamaan sen. On huomattava, että säädösympäristömme ei ole muuttunut tekniikan kehityksen mukana.

Kestävää kasvua

Informaatio on ehtymätöntä. Se ei lopu, vaan ainoastaan vahvistuu ja jalostuu käyttämällä. Siksi sen saatavuuden, liikkumisen, yhdistelemisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia tulee lisätä. Kannustamalla tällaiseen tehokkuuteen, kannustamme työtä luoviin innovaatioihin jotka rakentavat järkevää ja kestävää Suomea.

Informaatio on tietopohjaisten palveluiden raaka-ainetta. Monet yritykset ja julkiset tahot ovat avanneet tietokantojaan huomattuaan avoimen datan potentiaalin, tähän tulee kannustaa. Julkisesti tuotettujen, esimerkiksi Ylen, aineistojen ohjelmien avaaminen on ensisijaisen tärkeää.

Suomen lainsäädäntö olisi todennäköisesti estänyt Facebookin, Pinterestin ja Youtuben synnyn, jos niitä olisi yritetty Suomeen luoda. Edes Google tuskin olisi voinut syntyä Suomen karuissa sääntelyolosuhteissa. Kyse on taloudellisesti valtavasta asiasta.

Parempaa kansanvaltaa

Internet jokamiehen joukkoviestimenä on tuonut ensimmäisen muutoksen aallon. Toinen aalto tulee eri tasoisten kansalaisaloitteiden kautta. EU- kansalaisaloitteet, kansalaisaloitteet eduskunnalle ja pian tulevat kuntalaisaloitteet ovat tärkeitä uudistuksia. Kansalaiset pystytään ottamaan entistä enemmän mukaan päätöksentekoon sekä tuottamaan että jalostamaan päätöksenteossa tarvittavaa tietoa.

Ta-daa Dataa – Kaupungin dataa katukuvassa WDC 2012 -aikaan.

Myös kuntatasolla kansalaiset haluavat vaikuttaa politiikkaan. On tärkeää tehdä osallistuminen mahdollisimman helpoksi. Datan avaaminen tarkoittaa parempaa demokratiaa. Datan avaaminen tukee mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja journalismiin lisäämällä hallinnon läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi kaupunkipolitiikassa osallistumisen helpottaminen kannattaa; kaupunkilaisten arkinen näkemys ja kokemus saadaan mukaan päätöksenteon tueksi käyttämällä esimerkiksi karttapohjaisia sovelluksia kaavoituksen tukena.

Lausuntomme aihe on varsin ajankohtainen. Helsingin alueen avoimen tiedon hanke, Helsinki Region Infoshare täytti juuri kaksi vuotta ja julkaisi avoimen tiedon oppaan. Julkisia tietolähteitä avataan. Tekijänoikeuskysymykset herättävät keskustelua. Digimarkkinat tukkiutuvat säädöksiin.

Seuraavaksi jatkamme keskustelun herättelyä aiheesta ja jäämme seuraamaan kuinka aihe nousee myös Kokoomuksen politiikan ohjelmissa. Luonnollisesti ajamme aktiivisesti asiaa pitkin vuotta, uskallan luvata jo nyt keskusteluiltaa aiheesta. Kannattaa seurata Helsingin Edistyskokoomuksen sivuja ja facebookia, niin kuulee tästä lisää.

 

Mitä mieltä sinä olet?