fbpx
263

Kuntalaisaloite.fi-palvelu avataan pian

Kunnan tai kaupungin asukkaat voivat kuntalain mukaisesti tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevista asioista. Esimerkiksi Helsingin kaupungin sivuilla aloitteen tekoa on ohjeistettu seuraavasti. Kuntalaisaloitteen tekemistä helpottamaan on oikeusministeriö toteuttamassa kuntalaisaloite.fi-palvelua. Palvelu avataan syksyllä 2013 ja sitä voi jo nyt testata osoitteessa testi.kuntalaisaloite.fi. Palvelun isoveli kansalaisaloite.fi lienee lähes kaikille tuttu, tähän mennessä jo neljä kansalaisaloitetta saavuttanut 50 000 allekirjoittajan rajan.

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi

Sähköiset aloitteet leviävät verkossa ja herättävät keskustelua

Sähköisessä kuntalaisaloitepalvelussa on potentiaalia. Kansalaisaloitteiden määrä ja suosio on varmasti yllättänyt monet ja olen melko varma, että aloitteiden määrä ja suosio ilman nettipalvelua olisi jäänyt todella vähäiseksi. Kuntalaisaloitteilla nostetaan kaupungin asioita keskusteluun, selkeätä ja mitä parhainta lähidemokratiaa. Vaikka aloitteentekijä ei saisi aloitettaan läpi on asiasta käyty keskustelu itsessään arvokasta. Nykyisin aloitteet jäävät kuitenkin vähäiselle huomiolle, vain valtuutettujen aloitteet löytyvät Helsingin kaupungin sivuilta. Kuntalaisaloite.fi-palvelu listaisi kätevästi kaikki kunnan aloitteet ja lisäksi voidaan tarkastella muiden kuntien aloitteita ja näin hyvät käytännöt ja ideat voivat levitä muuallekin.

Olennaisinta kuntalaisaloitteissa on, että aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Viiden prosentin kannatuksella voi tehdä kansanäänestysaloitteen.

Jotta aloite saataisiin Helsingissä suoraan valtuuston käsiteltäväksi, tarvitaan siihen lähes 10 000 osallistujaa.

Luku on varsin suuri ja vielä suurempi on luku joka velvoittaa aloitteen etenemisen suoraan kunnalliseen kansanäänestykseen, 5 % vastaa 25 000 osallistujaa. Toisaalta nettipalvelu ja sosiaalinen media mahdollistaa aloitteen leviämisen todella laajalle. Kansalaisaloitteet voivat kerätä jopa satoja tuhansia allekirjoittajia, miksipä ei siis kuntalaisaloitteet pystyisi edes tuhansiin. Helsingin kohdalla rajat kuntalaisaloitteen etenemiselle ovat kuitenkin todella suuria, ehkäpä liiankin suuria.

Otetaanpa esimerkki: Jätkäsaari alueena kasvaa hyvää tahtia, uudessa kaupunginosassa asuu tulevaisuudessa arviolta 17 000 asukasta. Alueen asukkaat saattaisivat haluta lähikirjaston alueelleen ja aktiivisimmat asukkaat lähtisivät ajamaan aihetta kuntalaisaloitteen avulla. Arvioidaan, että n. 80 % asukkaista olisi äänioikeutettuja, se tekee 13 600 ihmistä. Helsingissä kunnallisvaaleissa 2012 äänesti 58,2 % äänioikeutetuista, luku on hämmästyttävän vähän, joten arvioidaan se hieman ylöspäin. Jos kävisi vielä niin harvinaisen hyvin, että alueen äänioikeutetuista 65 % osallistuisi aloitteeseen, se tarkoittaisi 8 840 osallistujaa. Aloite ei ylittäisi valtuustokäsittelyyn velvoittavaa rajaa. Yksittäistä kaupunginosaa koskeva aloite on siis todella vaikeaa saada Helsingissä läpi, mikä voisi sitten olla koko kaupunkia koskeva laajaa huomiota herättävä aloite?

Kaikesta huolimatta palvelun myötä kuntalaisaloitteet vähintäänkin herättävät keskustelua. Nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa on tärkeää, että kansalaisvaikuttamiseen on olemassa myös sähköisiä palveluja. Mitä laajemmin keskustelua käydään, sen parempi. Palvelu ennen kaikkea helpottaa kuntalaisaloitteiden tekemistä, lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä, herättää keskustelua kaupungin asioista ja yleisesti madaltaa osallistumisen kynnystä. Tietysti lopulliset päätökset tekevät vaaleilla valitut edustajat.

Mitä mieltä sinä olet?