fbpx
263

Ympäristölautakunta 9.9.2014

Ympäristölautakunta kokoontuu 9.9.2014. Esityslistalla lausuntoja ja ympäristölupapäätöksiä. Lisäksi käsiteltävänä on ympäristöjohtajan ensi vuoden keväällä voimaan tuleva ero vanhuuseläkkeen johdosta.

Tässä pari poimintaa ja kommenttia listan aiheista. Ja yleisesti otan mielelläni vastaan palautetta tai kommentteja listan aiheista ja muutenkin.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee määräaikaista tontinvuokra-alennusta alhaisen E-luvun rakennuksille (html)

Pohjaesitys vaikuttaa hyvältä, erityisesti todetaan, että energiatehokkaampaa rakentamista olisi mahdollista tukea antamalla lisäksi energiatehokkaammasta rakentamisesta määräaikainen tontinvuokran alennus Tampereen mallin mukaan. Tampereella päätettiin kuluvana vuonna 2014 periaate, jonka mukaan täydennysrakennushankkeissa voi saada enintään 85 % alennuksen kaavoituskorvauksesta, jos hanke täyttää tietyt kriteerit, joiden joukossa on myös energiatehokkuuden parantaminen. Ympäristölautakunta ehdottaa samankaltaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja sovellettavaksi tai edes kokeiltavaksi meille Helsinkiin.

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Roihuvuoren pohjoisrinteen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12286 (html)

Ympäristökeskus ehdottaa, että lautakunnalla ei olisi huomautettavaa kaavaan. Muutaman lautakunnan jäsenen kanssa olen kuitenkin keskustellut vaihtoehtoisesta lausunnosta, jossa korostettaisiin tiiviimpää rakentamista viheralueita säilyttäen. Asuntojen rakentamisen määrät toki syytä pitää samana. Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys onkin lausunut fiksusti aiheesta seuraavaa:

”Toimivan ekologisen yhteyden sekä yhtenäisemmän virkistysalueen kannalta kaavaluonnoksen vaihtoehdoissa esitettyjä malleja parempi
ratkaisu olisi kaavoittaa lisärakentaminen nykyisten rakennusten kupeeseen, jolloin alueen pohjoisosassa olisi mahdollista säilyttää
selvästi laajempi metsäinen alue. Olisikin toivottavaa, että Roihuvuoren viheralueverkoston toimivuus ja yhtenäisyys otettaisiin kaavan
jatkotyöstössä paremmin huomioon mietittäessä asuinkortteleiden sijoittamista.”

Mitä mieltä sinä olet?