fbpx
263

Kansalaisaloitteiden käsittelyt, ei näin

Eduskunnan sivistysvaliokunta on esityslistansa mukaan päättämässä Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteen asiantuntijakuulemiset. Valiokunta on tähän mennessä kuullut lähinnä tekijänoikeusjärjestöjen ja aloitteen edustajia sekä muita intressiryhmien edustajia. Siis perinteisiä asiassa aktiivisia lobbareita, joilla on omia intressejä vaalittavana. Sen sijaan juuri tästä aiheesta oikeustieteellisen väitöskirjan tehnyttä Olli Vilankaa tai tuoreen asiaa koskevan selvityksen julkaissutta kilpailu- ja kuluttajavirastoa ei ole kuultu. 

Kirjoitimme aloitteen käsittelystä Kalle Salavan kanssa kannanoton Helsingin Edistyskokoomuksen sivuille, kun olimme kuulleet aloitteen tekijöiltä valiokäsittelyn tilanteesta. Aloitteen laatijat, kuten Avoimen ministeriön Joonas Pekkanen, ovat toivoneet aloitteelle perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja puolueettomien tahojen kuulemista. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) on myös toivonut valiokunnalle mahdollisuutta lausua aloitteen johdosta.

Nimienkeruuvaiheesta asti on varjostanut epäilys siitä, ettei valiokunta käsittele aloitetta asiallisesti. Epäilys syntyi kun valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) ilmoitti ennen kuin oli edes aloitetta lukenut, ettei sillä tule olemaan mitään vaikutusta tekijänoikeuslakiin. Kuulemisten rajaus eturyhmiin, poislukien kuluttajat ja kansalaiset, ei ole omiaan vähentämään tätä epäilystä, etenkin kun myös perustuslakivaliokunta sivuutetaan. Vaikeaa, mutta monelle tärkeää aihepiiriä koskeva aloite on ollut kuin ongelmajäte sivistyvaliokunnalle, joka puutteellisella ja puolueellisella käsittelyllä veistämässä uutta häpeäpaalua eduskunnan historiaan.

Kansalaisaloitteiden käsittelyt ovat muutenkin herättäneet kritiikkiä viime aikoina. Tasa-arvoista avioliittolakia ajavan kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyn äänestyksen jälkeen moni kansalainen koki, etteivät kansanedustajat aseta minkäänlaista arvoa kansalaisaloitteille. Mikäli Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen kohdalla valiokuntakuulemiset jätetään kesken ilman että puolueettomia tahoja kuullaan, ei senkään osalta tyylipisteitä ropise. Jos kansalaiset joutuvat toteamaan, ettei kansalaisaloitteella ole mitään mahdollisuutta menestyä tai edes tulla asiallisesti käsitellyksi, on 50.000 nimen hankkiminen aloitetta varten paitsi turhaa myös mahdotonta jatkossa.

Yleisesti toivoisin kaikkien tarvittavan määrän kannatuksia keränneiden kansalaisaloitteiden perusteellista ja asiallista käsittelyä.

Lisäys klo 13.30:

Kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok.) ilmoitti minulle juuri äsken sähköpostilla, että kuulemista ”Järkeä tekijänoikeuslakiin” -aloitteen tiimoilta sivistysvaliokunnassa päätettiin jatkaa. Aloitteen tekijöiden herättelemä keskustelu aloitteen käsittelystä auttoi siis ilmeisesti.

Mitä mieltä sinä olet?