fbpx
263

Päivähoitomaksujen korotus tulee kalliiksi

Päivähoitomaksuihin on harkittu suuria korotuksia, asia on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja muutoksen olisi tarkoitus astua voimaan jo tämän vuoden elokuussa. Kaupungin asukkailta perittävät maksut ovat kuitenkin kaupungin itse päätettävissä, valtio asettaa päätöksillään maksujen enimmäismäärät. Tämä tarkoittaa siis, että Helsingissä voidaan vielä päättää pitää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut nykyisellä tasolla.

Maksujen korotuksissa piilee ikävä kannustinloukku, se voi ohjata työelämässä olevia vanhempia jäämään kotiin. Perheissä lasketaan missä tilanteessa on molempien järkevää mennä töihin ja maksujen korotus nostaisi tätä rajaa. Päivähoitoon liittyy erilaisia järjestelyjä, se on pois lasten kanssa vietetystä ajasta ja työ tuo omat kiireet arkeen, jos toisen vanhemman palkan tuoma lisä perheen talouteen ei ole merkittävän suuri, ei se ole vaivan arvoista. Ja valitettavan usein se on äiti, joka jäisi kotiin, eli ikäviä vaikutuksia äitien työllisyysasteelle. Lisäksi maksujen korotus laskisi kuluttajien ostovoimaa, mikä on Helsingissä jo muutenkin kovilla muun muassa korkeiden asumiskustannusten takia. Tällainen lainsäädäntö ei ole hyväksi kansantaloudelle eikä perheille.

Vantaalla ehdittiin jo aloittaa tämän aiheen pohdinta, opetuslautakunnalle esitetään maksuja enimmäismäärän mukaisina. Helsingissä varhaiskasvatuslautakunta ja kaupunginhallitus linjasivat jo helmikuussa alustavaa kantaa näihin korotuksiin. Kaupunginhallitus otti yksimielisesti kannan, että maan hallituksen valmistelema päivähoitomaksujen korotus antaisi väärän signaalin ja olisi kertakorotuksena kohtuuttoman suuri.

”Melkein neljäsosa Helsingin varhaiskasvatuksen asiakasperheistä kuuluu korkeimpaan maksuluokkaan, ja korotus olisi näille perheille suuri varsinkin korkeimman maksuluokan alarajalla.”

Helsingissä korotukset tulee todennäköisesti vielä uudelleen käsittelyyn. Olen lähes varma, että meillä päättäjät näkevät korotukset kohtuuttomina eikä enimmäiskorotuksia tehdä.

Mitä mieltä sinä olet?