fbpx
263

Kruunusillat valtuustossa

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää tänään mullistavista yhteyksistä kaupungin keskustasta Kruunuvuorenrantaan ja Laajasaloon. Viime viikolla Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kantakaupungin ja Laajasalon yhdistävien Kruunusiltojen ja hankkeen raitiotieyhteyden rakentamisen, nyt on valtuuston vuoro keskustella ja päättää asiasta. Pidän hanketta hyvänä monesta näkökulmasta, äänestäisin siis sen puolesta.

Kruunusillat -hanke on selkeä osa kaupungin politiikkaa, jossa uusia alueita pyritään keskittämään entistä voimakkaammin kantakaupungin tuntumaan, esimerkiksi raideliikenteen avulla. Pitkään kestäneen hajauttamispolitiikan jälkeen Helsinkiä on alettu viime vuosikymmeninä tiivistää. Samaa trendiä on monissa maailman suurissa kaupungeissa.

Myönnettävä on, että Kruunuvuorenrannan alueen kannalta hankkeet ovat edenneet hieman väärässä järjestyksessä. Kruunuvuorenrantaan suunniteltu yli 12 000 asukkaan kaupunginosasta on päätetty jo aikaa sitten ja rakentaminen on hyvässä vauhdissa, ja ensimmäiset asukkaat muuttivat Kruunuvuorenrantaan syksyllä 2015. Toki kokonaisuudessaan alueen rakentamiseen kuluu vielä pitkä aika, Kruunuvuorenrannan on tarkoitus valmistua vuoteen 2030 mennessä. Joka tapauksessa nyt tehdään päätöksiä alueen kulkuyhteyksien parantamisesta. Jos Kruunusillat saavat valtuuston hyväksynnän, rakentaminen alkaa vuonna 2018 jo koko yhteys valmistuu vuonna 2025.

Uuden kaupunginosan myötä kulkuyhteyksiä täytyy miettiä uusiksi. Metron kuljetuskapasiteetti uhkaa loppua, varsinkin kun vaunuja on jouduttu lyhentämään. Ruuhkautuva Itäväylä tekee matkasta keskustaan ja muualle Helsinkiin hidasta ja epävarmaa. Kruunusillat hankkeessa on esitetty kolmen sillan kautta kulkevaa raitiotieyhteyttä. Siltojen jälkeen ratikka jatkuisi vielä Laajasaloon Yliskylään asti. Silloilla olisi myös väylä kävelijöille ja pyöräilijöille. Kruunuvuorensilta olisi silloista pisin, 1200 metriä.

Kruunusillat on valtava hanke sekä mittasuhteiden että kustannuksien kannalta. Siltojen ja raitiovaunuyhteyden rakentaminen maksaisi arviolta 259 miljoonaa euroa, ja päälle tulevat sadan miljoonan raitiovaunu- ja varikkoinvestoinnit. Suoria kustannuksia tarkastelemalla hankkeesta saa kovinkaan kannattavaa. On kuitenkin pohdittava asiaa laajemmin, kaupungin kasvulle hanke on tärkeä. Sillat yhdistää alueen kantakaupunkiin ja parantaa houkuttelevuutta. Eivätkä hyödyt kohdistu pelkästään Kruunuvuorenrantaan, yhteydet parantuisivat myös Laajasalossa ja esimerkiksi Hakaniemen palvelut saisivat uusia asiakkaita ja eloa. Hankkeesta puhuttaessa unohtuu helposti, että kyseessä on kolmen sillan hanke, jonka ratikkayhteyden varrelle tulee useita pysäkkejä ja asemia. Kustannus-hyötyanalyyseissa ei ole myöskään huomioida sitä, että silta nostaa alueella sijaitsevien kaupungin tonttien arvoa.

Paljon on keskusteltu myös yksityisautojen pääsystä silloille. Lyhentäisihän se ajomatkoja keskustaan merkittävästi. Ikävä kyllä tällöin siltoja jouduttaisiin leventämään nykyisin suunnitellusta ja kustannukset kasvaisivat. Siltojen kautta kulkevien autojen mahtuminen kantakaupungin katuverkkoon olisi myös ongelma. Ajoneuvoyhteyden salliva yhteys lisäisi kustannuksia reippaasti yli sadalla miljoonalla eurolla. Kustannusten kasvaessa on hankkeen kannattavuutta yhä vaikeampi perustella. On kuitenkin ihan mahdollista, että parantuneet joukkoliikenneyhteydet saavat asukkaat suosimaan joukkoliikennettä ja näin ollen Itäväylälle ja muille autoreiteille suuntautuu vähemmän kuormitusta. Ihanne-Helsingissä tarve autoilulle olisi merkittävästi vähäisempää, sitä tukee tällaiset yhteyksiä parantavat hankkeet.

Helsingillä on nyt mahdollisuus avata aivan uusi reitti ja tehdä siitä tosissaan niin upea kuin se suunnitelmissa näyttää.

Kruunusillat

Mitä mieltä sinä olet?