fbpx
263

Vartin Helsinki

Korona-pandemian myötä on puhuttu yhä enemmän ”15 minuutin kaupungista”. Idea ei tietenkään ole ihan uusi. Ajatuksena on, että kaikki olennaiset arjen palvelut löytyvät vartin matkan päässä kotoa kävellen tai pyörällä.

Ajallisesti 15 minuuttia on noin kilometrin matka kävellen tai viiden kilometrin matka pyörällä. Ja näitä arjen palveluita ovat etenkin lähikauppa, päiväkodit ja koulut, kulttuuritalot ja kirjastot, liikuntapalvelut, työpaikat ja viheralueet.

Vartin kaupungin periaatteen tarkoitus ei ole muodostaa kaupunkiin toisistaan erillisiä kyliä, vaan luonnollisesti vartin alueet limittyvät eri kaupungin osien välillä. Helsingissä periaate toteutuu monilta osin hyvin, mutta ei kaikkialla.

Kokonaan uusia alueita rakentaessa palvelut ja yhteydet saattavat puuttua. Esimerkiksi Sompasaaren alue on jäämässä pahasti loukkuun, vaikka tilannetta vähän pelastaa siltaratkaisu Merihakaan (Merihaansilta). Toinen esimerkki on Postipuiston uusi alue, josta pitää kävellä kauppaan toista kilometriä. Uusia alueita rakentaessa pitäisikin mahdollisimman pian huolehtia, että ainakin osa arjen tärkeistä palveluista löytyisi alueelta.

Erityisesti päiväkotien ja koulujen tulee löytyä läheltä kotia. Tällä hetkellä kaupungin periaatteena on, että jokaiselle lapselle tulisi löytyä päiväkoti 30 minuutin matkan säteellä kotoa julkista liikennettä käyttäen. Useimmiten perheiden toiveet toki pystytään täyttämään ja päiväkoti löytyy läheltä, mutta huonolla tuurilla 30 minuuttia saattaa tarkoittaa jo varsin pitkää matkaa. Ja se saattaa olla ihan väärään suuntaan esimerkiksi työmatkan suhteen. Tässä meidän tulee pystyä parempaan.

Vaikka kaupunkisuunnittelussa korostettaisiinkin vahvemmin lähipalveluita, ei se poista liikennepalveluiden merkitystä. Kaupunginosien välilläkin täytyy päästä liikkumaan, sillä työpaikka ei aina löydy omalta lähialueelta eikä joka kaupunginosassa kannata olla kaikkia palveluita. Toimiva joukkoliikenne on tärkeä osa Helsinkiä, muita liikenteen ratkaisuja unohtamatta.

Ratkaisuehdotuksia viihtyisään vartin kaupunkiin. Helpommin sanottu kuin tehty. Toimivaan lähiseutuun liittyy paljon huomioon otettavia asioita.
– Alueen suunnitteluperiaatteisiin otetaan jo varhaisessa vaiheessa lähipalveluiden huomiointi, varmistetaan tärkeitä palveluita kuten päiväkodit ja koulut
– Asuintalojen katukerrokseen saadaan hyvää liiketilaa
– Muistetaan kaupunkitilan viihtyisyys, valaistus ja käytännöllisyys, hyvät mahdollisuudet liikkumiseen ja virkistäytymiseen
– Muistetaan säilyttää viheralueita ja luontoreittejä sekä rakentaa puistoja
– Sujuvan liikenteen huomiointi alueen sisällä ja muualle kaupunkiin
– Kaupunkipyöräpalvelu laajennetaan lähes koko Helsinkiin

Miltä osin Helsinki mielestäsi toimii 15 minuutin kaupunkina? Mitkä sinulle tärkeät palvelut ovat liian kaukana?

Mitä mieltä sinä olet?