fbpx
263

Suosittelijat

Ympäristöasioiden merkitys hyvinvoinnillemme on kasvava. Itämeren tila on tärkeä koko Suomelle ja erityisesti Helsingille ja helsinkiläisille. Joona Haavisto on oiva valinta kantamaan vastuuta näistä, yhdistämällä kestävyyden ja kasvun. Tunnen Joonan aktiivisena, asiaansa perehtyvänä, aitona ihmisenä.
Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko

Sirpa Pietikäinen

Joona on aktiivinen toimija Kokoomuksen ympäristöpolitiikan verkostossa, jonka puheenjohtajana minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. Jaamme Joonan kanssa yhteisen huolen siitä, millaisen elinympäristön jätämme seuraaville sukupolville. Tarvitsemme Joonan kaltaisia, tulevaisuuteen katsovia päätöksentekijöitä, joilla on rohkeutta tehdä kestäviä ratkaisuja kuntapolitiikassa.
Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja

Saara-Sofia Sirén

Tulevaisuuden päättäjän on oltava luotettava, perehdyttävä asioihin ja tunnustettava tosiasiat. Nämä kaikki ovat Joonan ehdottomia vahvuuksia. Helsinki on jo hieno paikka, mutta siitä pitää tehdä vieläkin parempi. Tiedän, että Joona laittaa tämän aikaansaamiseksi kaiken tarmonsa ja innostuksensa.
Lasse Männistö, kaupunginvaltuutettu

Lasse Männistö

Olen oppinut tuntemaan Joonan tehdessämme lukemattomia tunteja yhdessä töitä. Joonan luotettavuus, pyyteettömyys ja asioihin perehtyminen sekä kyky kohdata ihminen ovat hänen ehdottomia vahvuuksiaan.

Helsingillä on kaikki edellytykset kasvaa kokoaan suuremmaksi eurooppalaiseksi kaupungiksi ja tähän tarvitaan pitkäjänteistä, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa. Tämän lisäksi Joona tulee varmuudella rakentamaan Helsinkiä ensisijaisesti sen asukkaiden hyvinvoinnin kautta.
Aura Salla, Euroopan komissio

Aura Salla