Toimiva Helsinki

Toimiva kaupunki mahdollistaa hyvän arjen ja elämän.

Toimiva arki, sujuva liikkuminen, modernit palvelut ja kestävästi kasvava kaupunki.

On tärkeää, että Helsinki mahdollistaa hyvän toimivan arjen kaupungissa. Se on sitä, että päiväkodit ja koulut löytyvät läheltä kotia, liikenne toimii sujuvasti, kaupungista löytyy työpaikkoja, harrastuksia, kauppoja, ravintoloita, viheralueita ja muuta elämää. Toimivaan kaupunkiin mahtuu erilaisia liikkumismuotoja, joukkoliikennettä, pyöräilyä, kävelyä ja autollakin pääsee sujuvasti.

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Hyvä tavoite, ja siinä usein onnistutaankin, mutta aina löytyy parannettavaa. Kaikki lähtee kaupunkilaisen arjen helpottamisesta.

Toimiva arki kaupungissa

Rakennetaan lisää kaupunkia Helsinkiin – korkealle ja tiiviimmin sekä samalla kestävästi ympäristöstä huolehtien.

Asuntorakentaminen on paras keino puuttua asuntojen hintojen liian jyrkkään kasvuun. Helsinkiin on valtava kysyntä ja siihen kysyntään on vastattava. Uusia asuntoja tarvitaan sekä täydennysrakentamisen että uusien asuinalueiden muodossa. Huolehditaan alueiden palvelujen, työpaikkojen ja viihtyisän kaupungin syntymisestä fiksulla kaavoituksella. Täydennyrakentamisessa on otettava huomioon olemassa oleva kaupunki mahdollisimman hyvin. Radan varteen on fiksumpaa rakentaa korkeita taloja kuin pientalojen viereen.

Kaupungissa on oltava tilaa myös viheralueille ja lähiluonnolle. Jokainen ei tarvitse tai halua omaa takapihaa, mutta jokainen tarvitsee asuinympäristön, jossa on mahdollisuus myös rauhoittumiseen ja virkistymiseen. Tarvitaan rohkeutta ja vauhtia kaupungin suunnitteluun. Puretaan myös turhaa rakentamista jarruttavaa normistoa kuten vaatimuksia autopaikoista tai asuntojen neliömääristä.

Hyödynnetään tehokkaasti kaupungin kattoja ja mahdollistetaan aurinkopaneelien sekä viherkattojen rakentaminen. Korostetaan ympäristön sekä ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja, ja pidetään erityisesti huolta Helsingin merellisestä kaupunkiympäristöstä.

Kestävästi kasvava kaupunki

Sujuva ja kattava joukkoliikenne tekee autoilusta yhä tarpeettomampaa.

Hyvin toimiva ja sujuva joukkoliikenne, monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet sekä uudet modernit liikenneratkaisut takaavat asukkaiden arjen toimivuutta, viihtyvyyttä ja kaupungin vetovoimaa. Välillä toki on tarve liikkua myös autolla, hankalaa siitä ei ole tarkoitus tehdä. Liikenneväylien suunnittelussa täytyy huomioida myös pyöräily ja kevyt liikenne.

Sujuvaa liikkumista kehitetään nykyään palveluna. Kaupunkiin mahtuu monenlaisia kulkemisen muotoja, mahdollistetaan niiden toimivuutta. Helsingin tulee panostaa rohkeasti huomisen liikkumisratkaisuihin ja tehdä niiden toteuttamisesta mahdollisimman helppoa ilman turhaa byrokratiaa. Liikenteen automaatio ei ole mitään tieteisfiktiota. Tehdään kaupungistamme paras paikka kokeilla sekä kehittää tämän vuosisadan liikenteen suuria ja pieniä innovaatioita.

Sujuvaa liikkumista

Kaupungin palveluiden digitalisoinnista löytyy merkittävä säästöpotentiaali. Paperisia lomakkeita ja vanhentuneita käytäntöjä löytyy edelleen.

Usein kaupungin palvelutarjonnasta puuttuu nykyaikainen ja helppokäyttöinen ote. Samalla monet yritykset tuottavat palveluita digitaalisesti kiinni ajassa: Maksat ostokset mobiilisti, tilaat ruuat kotiin ja tavoitat yrityksen sosiaalisessa mediassa. Kaupungin digitaalisissa palveluissa tulee pyrkiä helppokäyttöisyyteen. Palveluiden tulee olla saavutettavia. Vanhoista käytännöistä ja paperilomakkeista aiheutuu turhaa työtä ja päänvaivaa kaupunkilaisille. Sähköinen asiointi ja vuorovaikutus toimii parhaiten, kun kaupunkilainen ei huomaa käyttävänsä erillistä palvelua tai joudu pulaan heikon käytettävyyden vuoksi. Nykyaikaisilla ratkaisuilla voidaan lisätä myös osallistumista kaupungin päätöksentekoon. Ketterään toimintatapaan kuuluu vuorovaikutteisuus, mahdollisuus antaa palautetta ja toiminnan muuttaminen annetun palautteen perusteella.

Avoimesti tarjottu tieto lisää toiminnan luotettavuutta ja helpottaa kaupunkilaisten arkea sekä yritysten toimintaa. Helsinki on etenkin tietolähteiden avaamisessa edellä muita ja tätä tahtia tulee jatkaa. Tiedon tuottaminen ei ole myöskään vain kaupungin harteilla. Kaupungin alueella tietoa kerää ja jalostaa monet tahot. On tärkeää tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Modernit palvelut

Kiinnostuitko, heräsikö ajatuksia? Ota rohkeasti minuun yhteyttä! Keskustelen mielelläni näistä ja muista aiheista. Tehdään yhdessä Helsingistä toimiva. Muista äänestää kuntavaaleissa ennakkoon 7.-13.4. tai vaalipäivänä 18.4.!