fbpx
263

Vaaliteemat

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Se on mielestäni hyvä tavoite ja haluan olla kehittämässä Helsinkiä paremmaksi paikaksi asua ja elää meille kaikille.

Työssäni käytän paljon aikaa sovellusten ja järjestelmien toimivuuden varmistamisen parissa. Haluan ajatella myös kaupunkia kokonaisuutena, jota kehitetään arjen toimivuus edellä. Oli sitten kyse kaupunkilaisten käyttämistä palveluista, urbaanista kaupunkielämästä tai kestävästä kasvusta, Helsinkiä tulee kehittää helsinkiläisille.

Toimiva Helsinki

> Tehdään Helsingistä digitalisaation mallikaupunki, jossa erilaiset digitaaliset ratkaisut toimivat ja saavuttavat kaikki kaupungissa

> Luodaan kaupunkilaisille edellytyksiä viihtyisään ja sujuvaan arkeen, jossa palaset sopivat hyvin yhteen lähellä ja kauempana

> Rakennetaan Helsinkiä tiivistäen ja korkeammalle lähiluontoa säästäen

> Taistellaan ilmastonmuutosta vastaan käytännön ilmastoteoilla, sillä kaupunkien toimilla on suuri vaikutus

On hämmästyttävää, että digitalisaatiota ei vieläkään osata nähdä poliittisesti merkittävänä kysymyksenä. Digitalisaatiolla edistämme kansalaisten elämää ja yritysten toimintaa. Kaupunkilaisten todelliset arjen tarpeet tulee asettaa aiempaa vahvemmin toiminnan lähtökohdaksi.

Usein kaupungin digitaalisista palveluista puuttuu nykyaikainen ja helppokäyttöinen ote. Samalla monet yritykset tuottavat palveluita digitaalisesti kiinni ajassa: Maksat ostokset mobiilisti, käyt vastaanotolla etänä, tilaat ruuat kotiin ja tavoitat yrityksen sosiaalisessa mediassa. Kaupungin digitaalisissa palveluissa tulee pyrkiä parempaan käytettävyyteen ja palveluiden tulee olla saavutettavia. Vanhoista käytännöistä ja paperilomakkeista aiheutuu turhaa työtä ja päänvaivaa kaupunkilaisille, on oltava valmis kääntämään palvelumalli huomioimaan paremmin kaupunkilaisten tarpeita. Sähköinen asiointi ja vuorovaikutus toimii parhaiten, kun kaupunkilainen ei huomaa käyttävänsä erillistä palvelua tai joudu pulaan heikon käytettävyyden vuoksi. Nykyaikaisilla ratkaisuilla voidaan lisätä myös osallistumista kaupungin päätöksentekoon. Ketterään toimintatapaan kuuluu vuorovaikutteisuus, mahdollisuus antaa palautetta ja toiminnan muuttaminen annetun palautteen perusteella.

Avoimesti tarjottu tieto lisää toiminnan luotettavuutta ja helpottaa kaupunkilaisten arkea sekä yritysten toimintaa. Helsinki on etenkin tietolähteiden avaamisessa edellä muita ja tätä tahtia tulee jatkaa. Tiedon tuottaminen ei ole myöskään vain kaupungin harteilla. Kaupungin alueella tietoa kerää ja jalostaa monet tahot. On tärkeää tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kaupungin palveluiden digitalisointi helpottaa arkea ja tehostaa toimintaa.
 • Palvelut digitaalisesti yhden luukun periaatteella, eli helposti saatavilla. Digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja saavutettavia. Vähemmän hankalia lomakkeita ja enemmän tarpeisiin vastaamista
 • Huomioidaan myös muut kuin suomen kieltä osaavat, digipalveluita tarjotaan monella kielellä
 • Nykyaikaistetaan siellä missä on selkeästi vanhentuneita tomintamalleja, esimerkiksi joukkoliikenteen liput toimimaan lähimaksulla
 • Kukaan ei synny diginatiivina, tuetaan lasten digitaitojen kehittymistä. Ehkäistään myös digisyrjäytymistä. Digiympäristö ei ole erillinen saareke muusta maailmasta
 • Tehostetaan hallinnon rutiinitöitä automaation, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn avulla
 • Tekoäly voi vastailla kaupunkilaisten yleisimpiin kysymyksiin kellon ympäri
 • Isot datakeskukset voisivat lämmittää Helsingin asuntoja, laitetaan hukkalämpö mukaan kaukolämpöön
 • Avointa tietoa erilaisiin tarkoituksiin hyödynnettäväksi. Samalla pidetään huoli tietoturvasta ja jokaisen oikeudesta oman datansa hallintaan
 • Yhä useammin eri palveluiden parissa asiointi hoituu sujuvasti etänä. Esimerkiksi terveyspalveluissa voidaan käyttää enemmän etävastaanottoja
 • Korona-aika on lisännyt etätyötä, harva organisaatio palaa tiukempiin etätyökäytäntöihin ja töitä tehdään monesta paikasta. Kaupungin on hyvä olla murroksessa mukana, esimerkiksi kirjastojen erilaisia työskentelytiloja kannattaa lisätä

Toimii diginä

Hyvinvoivassa kaupungissa arki on toimivaa ja tehokasta. Elämä koetaan miellyttäväksi, palveluita on helppo käyttää ja arki sujuu.

On tärkeää, että Helsinki mahdollistaa hyvän ja toimivan arjen kaupungissa. Se on sitä, että päiväkodit ja koulut löytyvät läheltä kotia, liikenne toimii sujuvasti, kaupungista löytyy työpaikkoja, harrastuksia, kauppoja, ravintoloita, viheralueita ja muuta elämää. Toimivaan kaupunkiin mahtuu erilaisia liikkumismuotoja, joukkoliikennettä, pyöräilyä, kävelyä ja autollakin pääsee sujuvasti.

Kokonaan uusia alueita rakentaessa palvelut ja yhteydet saattavat puuttua. Uusia alueita rakentaessa pitäisikin mahdollisimman pian huolehtia, että ainakin osa arjen tärkeistä palveluista löytyisi alueelta. Alueen suunnitteluperiaatteisiin otetaan jo varhaisessa vaiheessa lähipalveluiden huomiointi, varmistetaan tärkeitä palveluita kuten päiväkodit ja koulut.

 • Kaupunki tavoittelee Vartin kaupungin periaatetta, jossa kaupunkielämän tarpeita löytyy 15 minuutin matkan säteellä
 • Perhearjen kannalta tärkeimmät, päiväkodit ja koulut, löytyvät läheltä ja toiveita huomioidaan nykyistä paremmin
 • Hyvä kaupunkiarki onnistuu myös ilman autoilua tai auton omistamista
 • Tuetaan nuorten harrastusmahdollisuuksia, useimmat harrastukset ovat Helsingissä ilmaisia tai edullisia
 • Tavoitellaan lisää elävää ja viihtyisää kaupunkia, puistoja on mukava käyttää ja helpotetaan esimerkiksi terassisäädöksiä

Toimii arjessa

Asuntorakentaminen on paras keino puuttua asuntojen hintojen liian jyrkkään kasvuun. Helsinkiin on valtava kysyntä ja siihen kysyntään on vastattava. Vaikka korona-ajan myötä saattaa hetkellisesti näyttää, että muuttoliike olisi kaupungeista poispäin, pitkällä aikavälillä halu ja tarve asua kaupungissa ei ole häviämässä. Uusia asuntoja tarvitaan sekä täydennysrakentamisen että isojen alueille rakentamisen muodossa. Huolehditaan alueiden palvelujen, työpaikkojen ja viihtyisän elinvoimaisen kaupungin syntymisestä fiksulla kaavoituksella. Täydennysrakentamisessa otetaan huomioon olemassa oleva kaupunki, on fiksumpaa rakentaa korkeita taloja radan varteen kuin pientalojen viereen.

Kaupungissa on oltava tilaa myös viheralueille ja lähiluonnolle. Jokainen ei tarvitse tai halua omaa takapihaa, mutta jokainen tarvitsee asuinympäristön, jossa on mahdollisuus myös virkistäytymiseen ja rauhoittumiseen. Korostetaan ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja sekä pidetään erityistä huolta Helsingin merellisestä ympäristöstä.

Tarvitaan rohkeutta ja vauhtia kaupungin kasvuun. Puretaan myös turhaa rakentamista jarruttavaa normistoa kuten vaatimuksia autopaikoista tai asuntojen neliömääristä. Täysin autottomia alueet tuskin ovat, mutta voidaan arvioida autopaikkojen tarvetta aluekohtaisesti. Hyödynnetään tehokkaasti kaupungin kattoja ja mahdollistetaan aurinkopaneelien sekä viherkattojen rakentaminen.

Helsinki ei ole koskaan valmis!
 • Rakennetaan kaupunkiin lisää kaikenlaisia asuntoja, kyllä ihmiset – niin yksinasuvat, parit kuin perheetkin – haluaa edelleen löytää kaupungista kodin
 • Korkeampaa ja tiiviimpää rakentamista sekä uusien isompien alueiden käyttöönottoa
 • Helpotetaan ullakoiden muuttamista asunnoiksi ja kattojen hyödyntämistä esimerkiksi aurinkopaneeleille
 • Ekologisesti kestävää rakentamista, jossa jää tilaa myös lähiluonnolle
 • Helsingistä fiksujen ilmastotoimien edelläkävijä, energiatehokas ja fossiilivapaa
 • Myös kantakaupunkia voidaan täydennysrakentaa asunnoilla ja muilla rakennuksilla, lisää kaupunkilaisia tarkoittaa myös lisää asiakkaita yrityksille ja lisää palveluita alueelle
 • Lasketaan asumisen hintaa mm. luopumalla tai keventämällä pysäköintipaikkojen määrävaatimuksia

Toimii kasvaessa

Hyvin toimiva ja sujuva joukkoliikenne, monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet sekä uudet modernit liikenneratkaisut takaavat asukkaiden arjen toimivuutta ja lisäävät viihtyvyyttä sekä kaupungin vetovoimaa. Kaupungissa pääsee liikkumaan vaikka ei omistaisi autoa. Välillä toki tulee tarve liikkua autolla, hankalaa siitä ei ole tarkoitus tehdä. Liikenneväylien suunnittelussa täytyy huomioida myös pyöräily ja kevyt liikenne. Kävelykaduissa laatu korvaa määrän.

Sujuvaa liikkumista kehitetään nykyään palveluna. Kaupunkiin mahtuu monenlaisia kulkemisen muotoja, mahdollistetaan niiden toimivuutta. Ei pidä kategorisesti kieltää joitakin kulkumuotoja, esimerkiksi kaupunkiin mahtuvat myös sähköpotkulaudat. Kannustetaan myös yhteiskäyttöautojen käyttöön auton omistamisen sijaan.

Helsingin tulee panostaa rohkeasti huomisen liikkumisratkaisuihin ja tehdä niiden toteuttamisesta mahdollisimman helppoa ilman turhaa byrokratiaa. Liikenteen päästöjä vähennetään edistämällä sähköistä liikennettä. Sähköautoihin ja ladattaviin malleihin siirtymistä helpotetaan lisäämällä latauspaikkoja. Liikenteen automaatio ei ole mitään tieteisfiktiota. Luodaan Helsingistä paras paikka kokeilla sekä kehittää tämän vuosisadan liikenteen suuria ja pieniä innovaatioita.

 • Edistetään kestävää ja toimivaa liikennettä kaikkien kulkumuotojen osalta. Helsinkiin mahtuvat joukkoliikenne, yhteiskäyttöautot, henkilöautot, pyörät, sähköpotkulaudat ja kävelykadut
 • Raidehankkeet lisäävät alueiden arvoa, ja ratikka on miellyttävin joukkoliikenteen kulkumuoto
 • Ei ilmaiselle joukkoliikenteelle, vaan pidetään huoli laadusta ja sujuvuudesta
 • Kaupunkipyörät laajennetaan lähes koko Helsinkiin ja aikaistetaan kausi alkamaan jo alkukeväästä
 • Lisäämällä sähköautojen latauspaikkoja helpotetaan sähköautoiluun siirtymistä ja vähennetään liikenteen päästöjä. Lisätään myös sähköllä kulkevien bussien määrää
 • Mahdollistetaan liikenteen automaation kehittymistä

Toimii liikkuessa

Kiinnostuitko, heräsikö ajatuksia? Ota rohkeasti minuun yhteyttä! Keskustelen mielelläni näistä ja muista aiheista. Tehdään yhdessä Helsingistä toimiva. Muista äänestää kuntavaaleissa ennakkoon 26.5.-8.6. tai vaalipäivänä 13.6.!